CURSURI GRATUITE PENTRU COMPANIILE DIN INDUSTRIA PLANTELOR MEDICINALE ȘI AROMATICE

16 jun 2022
Managerii companiilor din industria plantelor medicinale și aromatice se pot înscrier la cursuri gratuite de instruire antreprenorială organizate de ODIMM. Instruirile se vor desfășura în perioada lunilor iunie-octombrie 2022 prin intermediul proiectului transfrontalier „HEGO - plante pentru creștere economică”, implementat în cadrul Programului Operațional Comun în Bazinul Mării Negre 2014 – 2020.

Doritorii de a se înscrie la cursuri pot completa până pe data de 23.06.2022 chestionarul online: https://forms.gle/axNezjqGfJ6VyxpbA

Programul de formare antreprenorială este primul de acest gen în Republica Moldova și presupune desfășurarea a 400 de ore teoretice și practice, desfășurate în format hybrid, cu predare on-line și fizică. Atelierele practice se vor desfășura în teren și la întreprinderi specializate în procesare, producere, ambalare și promovare a produselor din plante.

Programul de formare antreprenorială în sectorul de creștere, producere, promovare și comercializare a plantelor erbacee (medicinale, aromatice, condimentare) și produselor din plante cu valoare comercială adăugată este destinat ÎMM-urilor, întreprinderilor agricole din Republica Moldova, care desfășoară activități de cultivare și producere în sectorul plantelor medicinale, aromatice, condimentare și produselor din plante cu valoare comercială înaltă, precum și antreprenorilor care desfășoară activități conexe cum ar fi cele de colectare, marketing, branding, promovare și comerț. 

De asemenea, la programul de instruire se pot înscrie și alți participanți, care reprezintă instituțile publice de nivel național, regional sau de nivel local; Agențiile sectoriale, grupurile de interese, inclusiv ONG-uri, instituțiile de învăţământ superior şi de cercetare, centre de educație/formare, Organizații de suport în afaceri și alți actori care activează în domeniu. 
Programul de instruire acoperă module și tematici ce au scop formarea antreprenorială a grupurilor țintă și promovarea de noi cunoștințe, tehnici și tehnologii în sectorul herb, pentru  formarea de noi abilități și competențe în dezvoltarea afacerilor:
  • Schimbul de cele mai bune cunoștințe pentru promovarea cultivării speciilor de plante noi și unice (endemice și pe cale de dispariție);
  • Procesarea plantelor și obținerea produselor din plante cu valoare comercială diversificată;
  • Certificarea plantelor și produselor din plante cu valoare comercială adăugată;
  • Promovarea și comerțul cu produse din plante medicinale aromatice, condimentare cu valoare comercială crescută (exemplu, suplimente alimentare, ceaiuri din plante, băuturi, produse de îngrijire personală, cosmetică, etc);
  • Modificarea metodelor tradiționale de cultivarea și producție a plantelor, prin dezvoltarea activităților antreprenoriale adaptate la noile provocări în producția de plante și mărci de produse durabile, la nivel transfrontalier;
  • Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor fermierilor, în conformitate cu cele mai bune practici și standarde internaționale de calitate;
  • Înțelegerea și participarea la programele de finanțare a afacerilor din sectorul de creștere, producere, promovare și comerț cu plante și produse din plante medicinale, aromatice, condimentare, cu valoare comercială înaltă;
  • Tranzacționarea și promovarea printr-o strategie de marketing și branding comună pentru produsele din plante cu valoare comercială adăugată;
  • Utilizarea tehnologiilor informaționale (TIC) și a serviciilor de rețele sociale (SNS) pentru desfășurarea comerțului electronic cu plante și produse din plante;
Pe parcursul instruirilor, participanții vor putea accesa Platforma E-learning a proiectului, care va sprijini procesul de instruire a participanților chiar și înafara programului de instruire. Prin intermediul platformei vor fi accesibile module de instruire ale programului, materialele de instruire elaborate, precum și activitățile practice privind tehnicile de cultivare-propagare și protecție a plantelor, metodele de procesare a plantelor și produselor din plante în țările partenere ale proiectului, etc. 

În scopul modernizării activităților agricole în sectorul plantelor erbacee de la etapa de cultivare și până la promovarea  și comercializarea produselor din plante cu valoare comercială înaltă, proiectul HEGO asigură un proces de instruire de sinestătător, iar participanții la instruiri, precum și alte persoane care nu s-au înregistrat inițial la program, vor avea acces liber la toate materialele platformei e-learning, inclusiv și după încheierea proiectului HEGO.
 
 

CURSURI GRATUITE PENTRU COMPANIILE DIN INDUSTRIA PLANTELOR MEDICINALE ȘI AROMATICE

CURSURI GRATUITE PENTRU COMPANIILE DIN INDUSTRIA PLANTELOR MEDICINALE ȘI AROMATICE

CURSURI GRATUITE PENTRU COMPANIILE DIN INDUSTRIA PLANTELOR MEDICINALE ȘI AROMATICE

loading ...