PNUD ȘI SUEDIA investesc aproape 2 milioane de dolari în îmbunătățirea managementului râului Nistru

24 aug 2022
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat un proiect care va contribui la fortificarea capacității Guvernului Republicii Moldova de a gestiona în mod durabil bazinul râului Nistru la nivel național și transfrontalier.

Proiectul își propune să îmbunătățească condițiile sociale, economice și de mediu din districtul hidrografic Nistru prin gestionarea eficientă a resurselor de apă. Asistența financiară în valoare de 1 milion 854 mii dolari SUA va fi acordată de Suedia.

Pentru asta, va fi îmbunătățit cadrul de reglementare și va fi elaborat un plan pentru managementul durabil al bazinului râului Nistru. De asemenea, va fi oferit sprijin continuu pentru consolidarea capacităților autorităților naționale responsabile de gestionare a resurselor de apă, precum și a reprezentanților Republicii Moldova în cadrul organismelor comune moldo-ucrainene responsabile de gestionarea transfrontalieră a râului Nistru.

„Relevanța și angajamentul autorităților naționale sunt printre motivele care fac acest proiect important pentru noi. Moldova este grav afectată de schimbările climatice, iar cel mai mare impact se resimte asupra disponibilității apei”, a declarat Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. 

În cadrul proiectului vor fi susținute măsuri care vor soluționa unele din problemele ecologice identificate ca urmare a unui studiu de evaluare a impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistru.

Studiul a fost elaborat în perioada 2020-2022, susținut de PNUD Moldova, Suedia și Ministerului Mediului.

Potrivit studiului, Complexul Hidroenergetic Nistrean a schimbat simțitor biodiversitatea râului Nistru: au dispărut mai multe specii de pești, a fost distrusă parțial flora și a crescut nivelul de transparență a apei. Toate acestea au produs mai multe efecte negative, inclusiv economice. Iată de ce importanța managementului integrat al râului Nistru este esențială pentru Republica Moldova.

„Acest nou proiect își propune să sprijine în continuare autoritățile Republicii Moldova în managementul durabil al râului Nistru, coloana vertebrală a alimentării cu apă a țării, care asigură 70% din consumul acestuia.
În continuare, politicile și cadrul de reglementare a gestionării apei vor fi îmbunătățite, având ca scop asigurarea calității și cantității apei necesare pentru o dezvoltare socio-economică durabilă și un mediu sănătos”, a afirmat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.
 
Proiectul se va desfășura în perioada 2022 – 2027 și răspunde nevoii stringente de a aborda deficitul de apă, concentrându-se pe principala sursă de apă potabilă din Moldova – râul Nistru. Angajamentul pentru acest proiect este asumat de Ministerul Mediului și alte instituții relevante.

PNUD ȘI SUEDIA investesc aproape 2 milioane de dolari în îmbunătățirea managementului râului Nistru

PNUD ȘI SUEDIA investesc aproape 2 milioane de dolari în îmbunătățirea managementului râului Nistru

PNUD ȘI SUEDIA investesc aproape 2 milioane de dolari în îmbunătățirea managementului râului Nistru

loading ...