AGGRI: granturi pentru crescătorii de ovine și caprine

19 jun 2024
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, vă reamintește despre derularea în continuare a apelul II de depunere a cererilor pentru granturi oferite de proiectul AGGRI pentru crescătorii de ovine și caprine din Republica Moldova în perioada 20 mai -02 august 2024.

Granturile, în valoare maximă de 1.000.000 dolari SUA per beneficiar, sunt destinate susținerii investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de producere și procesare în sectorul zootehnic.

Fermierii eligibili trebuie să asigure o cofinanțare de cel puțin 50% din valoarea totală a investiției eligibile.

Eligibilitate și criterii de selecție:
Solicitanți eligibili: Fermieri individuali și grupuri de producători înregistrați și activi pe teritoriul Republicii Moldova, excluzând orașele Chișinău și Bălți. Aceștia trebuie să fie deținători legali ai bunurilor imobile și mobile implicate în investiție.
Cofinanțare: Solicitanții trebuie să dovedească existența cofinanțării prin mijloace proprii, credite bancare sau alte surse, înainte de semnarea contractului de grant.
Documente necesare: Cererea de grant trebuie să fie însoțită de un set complet de documente, inclusiv planul de afaceri pe 5 ani, documentația tehnică preliminară și avizele necesare.
 
Investiții eligibile:
  • Construcția și modernizarea exploatațiilor zootehnice.
  • Dotarea exploatațiilor cu utilaje și echipamente tehnologice.
  • Dezvoltarea infrastructurii pentru procesarea laptelui și cărnii.
  • Investiții în infrastructura aferentă, cum ar fi sistemele de alimentare cu energie și apă.
Lista completă a criteriilor de eligibilitate, precum și documentele care urmează a fi prezentate împreună cu cererea pot fi accesate aici.
Dosarele pot fi depuse la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
loading ...