https://www.facebook.com/agromedia.md/ https://www.instagram.com/agromedia.md/ https://www.youtube.com/channel/UCzZqYdSFtDc62a7O3EXEmPQ
Weather forecast for Chisinau
20.75 EUR
17.70 USD
0.24 RUB
4.19 RON
0.67 UAH
ATENȚIE, CONCURS! Aplică ACUM pentru un grant și deschide un centru de procesare a produselor agricole. Detalii, AICI

ATENȚIE, CONCURS! Aplică ACUM pentru un grant și deschide un centru de procesare a produselor agricole. Detalii, AICI

04 feb 2021
 
UCIP IFAD lansează concursul de Granturi pentru crearea centrelor de procesare/colectare/stocare a produselor agricole sau alte facilități. Acestea vor aduce o plus valoarevaloare produsului în cadrul grupurilor de producători pentru următoarele lanțuri valorice; producerea laptelui, struguri de masă, ovine și caprine, plante aromatice și medicinale, pomușoare, miere de albine.
 
Beneficiarii suportului investițional în cadrul PRR sunt grupurile de producători (denumit grup client), cu excepția cooperativelor, care va identifica un membru lider, responsabil pentru procedurile legale. Acesta, împreună cu membrii grupului, va semna un contract de asociere, în care vor fi stipulate în detalii relațiile de colaborare dintre ei. UCIP IFAD va aviza contractul de asociere.
 
Cooperativele de producători, fiind deja o formă de organizare a producătorilor, cu statut de persoană juridică, pot aplica direct la suportul investițional.
 
Criteriile de eligibilate ale beneficiarilor prevăd că aceștea sunt înregistrați ca subiect ai activității de antreprenor activitatea întreprinderii se desfășoară în mediul rural și este bazată pe proprietatea privată, fondatorii și administratorul fiind cetățeni ai R. M. În aceeași ordine de idei, este nevoie ca orice aplicant să prezinte un contract de societate civilă semnat cu miminum 5 persoane fizice sau juridice. Doritorii care dețin firme înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar și cei care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte procese juridice similar, au datorii privind impozitele și taxele către bugetului public de stat sau sunt societăți mixte cu investiții străine, nu sunt eligibili.
 
Valoarea grantului va fi de cca 25.000 USD și va constitui maxim 40% din valoarea investiției. Beneficiarul (solicitantul de grant) va contribui cu minim 60% din valoarea investiției, exprimată în mijloace bănești (surse proprii  sau credite).
 
În baza documentelor prezentate, Comitetul de Selectare și Aprobare a Granturilor (CSAG) va evalua cererile conform Sistemului de Calificare.
Vor fi aprobate pentru finanțare solicitările  care au acumulat cel mai mare scor, clasificate în ordine descrescătoare, până la valorificarea completă a sumei prevăzute în planul de lucru și bugetul anual.
 
Dosarul de aplicare cu setul complet de documente urmează să fie depus la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304. Termenul limită de depunere a cererilor:  1 aprilie 2021, ora 16:00.
AIPA ÎNCEPE ACHITAREA SUBVENȚIILOR CĂTRE FERMIERI. Suma de 32, 2 mil. lei include și plățile per cap de animal
14 sep 2021
„LIVADA MOLDOVEI” LA AL TREILEA AMENDAMENT. Statul obligat să investească 120 mil. euro în sectorul horticol
26 aug 2021
Noi oportunități de dezvoltare pentru afacerile rurale din sectorul turistic. Grantul „PRIETENEȘTE PENTRU TURISM” la a 2-a etapă
20 aug 2021
DEPUNEREA SOLICITĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” posibilă până la 30 august
18 aug 2021

ATENȚIE, CONCURS! Aplică ACUM pentru un grant și deschide un centru de procesare a produselor agricole. Detalii, AICI

ATENȚIE, CONCURS! Aplică ACUM pentru un grant și deschide un centru de procesare a produselor agricole

Detalii, AICI

ATENȚIE, CONCURS! Aplică ACUM pentru un grant și deschide un centru de procesare a produselor agricole. Detalii, AICI

loading ...