CUM ALEGEM CORECT INSTALAȚIILE PENTRU IRIGARE?

27 jul 2023

Aplicarea diferitor metode de irigare și udare se efectuează în funcție de tipul de sol, relief, sursa de apă, cultura cultivată și condițiile climaterice, care determină aspectele generale de selectare a instalațiilor de irigare.
 
Experții și consultanții regionali ACSA, avându-l ca lider de echipă pe Anatolie Fală, doctor în științe biologice, director al Agenției Națională pentru Dezvoltare Rurală (ACSA), au formulat o serie de sfaturi practice utile pentru fermierii care doresc să inițieze sau conduc afaceri cu aplicarea irigării la scară mică.
 
CONDIȚIILE GENERALE DE SELECTARE A INSTALAȚIILOR DE IRIGARE
Aplicarea diferitor metodelor de irigare în funcție de condițiile de sol, relief și climaterice
 
Tabelul 1

Condițiile speciale de selectare - proiectare a instalațiilor de irigare

Fermierul sau investitorul va selecta cea mai adaptată metodă de udare aplicabilă condițiilor proprii de cultivare, sau va cere opinia unui Consultant specializat în domeniu, sau va apela la agenți economici ce proiectează - instalează sisteme de irigare prin aspersiune și picurare. În cazul când v-ați decis ce metodă și echipament de irigare veți folosi, în funcție de posibilitățile financiare și necesarul de investiții, precum și termenii de recuperare, considerăm oportun de a prezenta unele cerințe speciale pentru selectarea – proiectarea instalațiilor de irigare.
 
 1. Verificarea tuturor surselor de aprovizionare cu apă și asigurarea cu sursa de energie la pomparea apei în proximitatea câmpului ce va fi irigat. Pentru fiecare sursă de apă și câmpl – plantația la irigare este necesar de constatat și de determinat:
 
 • accesibilitatea surselor de aprovizionare cu energie electrică, iar în cazul lipsei acesteia, selectarea motopompelor sau pompelor acționate de priza de putere a tractorului;
 • condițiile și distanța de amplasare a câmpului, neuniformităţile reliefului și înălțimea de ridicare (pompare) a apei față de sursele de apă și până la câmp (în dependență de aceasta se va alege tipul de pompă, iar capacitatea acesteia și energia consumată la irigare vor determina pe viitor costurile de irigare);
 • consumul specific de energie la transportarea unei cantități de apă la irigare și asigurarea continuă și la parametrii ceruți a debitului de apă către instalațiile de irigare.
 
 1. Analiza apei pentru a determina calitatea și pretabilitatea ei pentru irigare (pentru a evita sărăturarea, solonetizarea și colmatarea solului).
 
Parametrii obligatori ai calității apei sunt: gradul de mineralizare de până la 1 g/l; reacția (valoarea pH) între 6,5-8,2; raportul de adsorbție a sodiului (SAR) între 1-3 unități; indicele magnezial (PMg) <50%; conținutul de clor <3,0 ml/dm3; indicele de formare a sodei (Ifs) între 1,0-1,25 ml/dm3.
 
 1. Analiza pretabilității solului la irigare: a compoziției chimice (NPK și microelemente), concentrației soluției solului la combinațiile minerale și organo - minerale, reacției pH, textura solului, structurii și permeabilității solului, capacitatea maximă pentru apă a solului.
 
 1. Se va determina expoziția, amplasarea și suprafețele optime pentru înființarea unui câmp pretabil la irigarea culturilor, câmpul fiind împărțit în parcele, tarlale, blocuri. Conform lungimii și lățimii eficiente de irigare a sistemelor de irigare se vor determina lungimile și lățimile parcelelor pentru amplasarea culturilor irigate.
 
 1. Stabilirea asolamentului pe culturi sau a conveierului de soiuri – hibrizi, în baza cererii de piață, a contractelor privind livrarea producției agricole, studiilor de piață;
 
 1. Vor fi determinate pentru câmpul irigat condițiile climaterice caracteristice din această regiune: suma depunerilor atmosferice și distribuția lor pe parcursul anului, variația temperaturilor diurne (zilele sau perioadele cele mai înalte temperaturi și cu arșiță și secetă atmosferică), suma temperaturilor active pe perioada de vegetație, etc.
 
 1. Pentru culturile alese la irigare, se vor calcula necesitățile de apă pentru irigare (normele de irigare) în funcție de recolta scontată, tipul producției, schemele de plantare și semănat, fazele critice cu necesități maxime de umiditate, perioadele optime de irigare.
 
 1. Calcularea costului apei, determinarea costului producției, compararea costului producției cu oferta pieței, reducerea cheltuielilor de producere, obținerea de recolte calitative și competitive.
 
 1. Dacă marja obținută la producție (deferența de preț oferit și cost) este atrăgătoare, lansăm proiectul sistemului de irigare, dacă nu - modificăm condițiile din punctele anterioare și repetăm cercetarea.
 
 
SFATURI PRACTICE PENTRU FERMIERII CARE AU DEJA SISTEME DE IRIGARE LA SCARĂ MICĂ
 
Pe baza cunoașterii consumului de apă, se stabilește necesarul de apă în perioada de vegetație, iar acoperirea necesarului de apă în perioada de vegetație se realizează prin aplicarea irigării.
 
Cum stabilim momentul optim de irigare:
După tensiometre care măsoară potențialul de apă în sol; senzorii de umiditate a solului care estimează conținutul volumetric de apă în sol și udometre – pH metre;
 
Norma de udare se calculează pe baza datelor determinărilor umidității solului în stratul de calcul şi după indicii proprietăților agrofizice ale solului (densitate, masa volumetrică, capacitatea de apă maximă a câmpului).
 
Normele de udare se stabilesc, de obicei, în metri cubi la hectar, la udarea prin ploaie artificială – adesea sub formă de strat de precipitații în mm/ha sau m3/ha, iar la irigare prin picurare în m3/ha;
 
Calcularea normei de udare ce face după formula:
NU=AU x MV x (CC - US) x 100, unde NU este norma de udare, m3/ha;AU – adâncimea de umezire a solului, m; MV – masa volumetrică, t/m3;CC – capacitatea de câmp pentru apă, % din masa solului uscat; US – umiditatea solului înainte de udare, % din masa solului uscat.
 
Periodicitatea sau graficul udărilor se va stabili în dependență condițiile de mediu, de faza de dezvoltarea a plantelor, schemele de plantare și semănat, recolta scontată.
loading ...