DE CE SUNT REFUZATE DOSARELE PENTRU GRANT? Vedeți principalele motive

31 jul 2023
Granturile se numără printre cele mai solicitate surse de finanțare de către companiile agricole. În căutarea surselor de finanțare, antreprenorii, aplică la programele de suport antreprenorial pentru a-și dezvolta afacerea.
În perioada iulie 2022-iunie 2023, din  numărul total de 1249 dosare recepționate de ODA pentru finanțare, 612 au fost respinse sau 49%. De ce? Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului enumeră următoarele motive:
 
 • aplicantul nu întrunește condițiile de eligibilitate la Program;
 • formularul de aplicare este insuficient/incorect completat;
 • înregistrează restanțe la bugetul public național mai mari de 5 mii lei;
 • calculele financiare sunt făcute incorect sau lipsesc;
 • furnizează acte sau declarații false;
 • proiectul investițional nu este viabil;
 • articolele de investiții (atât din contul contribuției proprii, cât și din contul suportului financiar nerambursabil) au fost finanțate sau co-finanțate de alte programe/proiecte de asistență sau nu sunt relevante activității solicitantului;
 • identificarea afilierii aplicantului, persoanelor de conducere și fondatorilor, la alte afaceri care depășesc cumulativ condițiile de definire a ÎMM, conform art. 4 al Legii 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 • aplicantul este beneficiar în alte programe de suport implementate de I.P. ODA și nu a implementat proiectele investiționale;
 • dosarul a fost clasat în categoria de risc sporit;
 • impact redus al suportului financiar solicitat asupra potențialului de creștere a întreprinderii și/sau competitivității acesteia;
 • implementarea proiectului investițional nu va asigura realizarea indicatorilor de rezultat a Programului;
 • există riscul desfășurării activității economice informale;
 • neacumularea punctajului minim necesar, conform grilei de evaluare pre-finanțare;
 • alte motive întemeiate.
Potrivit Agenției, aplicanții sunt informați în formă scrisă privind motivele refuzului.
Pentru a evita astfel de situații, studiază atent Ghidul aplicantului programului la care intenționezi să soliciți finanțare (vezi www.oda.md) sau apelează Centrul de Consultanță în Afaceri +373 (22) 22 57 99.
loading ...