GRANT PENTRU PROMOVAREA VINURILOR MOLDOVENEȘTI PE PIEȚELE EXTERNE

04 jul 2023
Programul „PROMOVAREA EXPORTURILOR VINULUI MOLDOVEI” (WESA)”: Dezvoltarea unui plan de marketing și promovare pentru creșterea exportului

USAID lansează un apel de finanțare prin grant pentru implementarea activităților de marketing și promovare a vinurilor de calitate pe piețele de export. De asemenea, activitatea prevede elaborarea unui plan de marketing, un concept de dezvoltare a pieței, indicatori țintă și bugete asociate pentru implementare.
 
Valoarea grantului
PCRR anticipează acordarea a aproximativ 13,000,000 MDL pentru finanțarea apelului de grant, în baza competiției, inclusiv respectarea criteriilor de eligibilitate, de selecție, precum și a meritelor ofertei tehnice, a corelației în cadrul scopului, obiectivelor și pilonilor de intervenție ai programului și a rezultatelor scontate.

Se anticipează oferirea suportului financiar nerambursabil pentru aprox. 20 de companii din domeniul vinicol.

Finanțarea nerambursabilă maximă alocată de USAID în prezentul apel nu va depăși valoarea totală de 1,000,000 lei per aplicant, dar nu mai mult decât sumele indicate în tabelul anterior.

Durata oricărui grant acordat în cadrul acestei program nu va fi mai mare de 24 de luni.
 
Contribuția solicitantului
Pentru a demonstra angajamentul față de activitate este necesară contribuția solicitantului, conform tabelului. Contribuțiile potențialilor beneficiari ar putea fi prezentate în numerar sau în natură (de exemplu, echipamente, materiale noi, muncă pro bono, cofinanțarea activităților propuse etc.). Aceștia pot propune, de asemenea, idei de cofinanțare din partea unor terțe părți din sectorul public sau privat (contribuțiile din fonduri provenite din alte proiecte USAID pot fi luate în considerare dacă contribuie la îmbunătățirea programatică a activității, însă nu pot fi luate în considerare în vederea îndeplinirii cerinței de contribuție minimă de 30%). Contribuțiile mai mari vor fi luate în considerare în mod favorabil.
 

 
Cine poate aplica la grant?
Cerințe minime de eligibilitate:
  • Solicitanții vor fi unități vitivinicole private înregistrate în Registrul Vitivinicol deținut de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), înregistrate oficial în conformitate cu legislația în vigoare, cu o reputație bună în fața autorităților moldovenești și care respectă legislația națională, inclusiv în domeniul fiscal, administrativ și civil. Dacă solicitantul la momentul depunerii dosarului de aplicare nu este înregistrat în Registrul Vitivinicol deținut de ONVV, acesta va fi obligat să se înregistreze înainte de semnarea acordului de grant, în termenul stabilit de Proiectul PCRR, în caz contrar finanțarea nu va putea fi acordată.
  • Solicitanții vor fi entități cu potențial de creștere, fără datorii la achitarea contribuțiilor în Fondul Vitivinicol, sau cu depunerea unei declarații de stingere a datoriilor cu un grafic și eșalonare agreată prin acord cu ONVV, și informarea PCRR.
  • Solicitanții pot depune o singură cerere per organizație primară în cadrul acestei solicitări de finanțare;
Scopul acestui apel de finanțare prin grant este creșterea vânzărilor de vinuri de calitate pe piețele netradiționale, în segmentele de valoare adăugată înaltă, prin stimularea și sprijinirea activităților de marketing și promovare a exportatorilor de vinuri, și implicit, prin construirea unei imagini pozitive a Vinului Moldovei pe piețele netradiționale (precum: România, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii, Olanda, Danemarca, Coreea de Sud, Japonia, Canada, etc.), dar și alte noi piețe cu potențial de creștere a exporturilor de vinuri.
 
Proiectul va organiza un atelier informativ cu prezența fizică, privind programul ”Promovarea și Exportul Vinului Moldovei” și procedura de aplicare, la data de 20 iulie 2023, orele 10:00, în cadrul sediului Mediacor (Universitatea de Stat din Moldova) strada Alexei Mateevici 60, intrarea din strada A. Puskin.

Pentru înregistrare la atelierul informativ, vă rugăm să accesați următorul LINK.

Pentru dosarul complet al aplicației accesați linkul Google Drive.

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la această solicitare expediind întrebările până la 27 noiembrie 2023 la adresa: mda-rcra-grants@chemonics.md.
loading ...