GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE DE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT

04 apr 2022
ODIMM oferă suport financiar companiilor din Republica Moldova orientate spre export. Doritorii pot obține granturi de la 250 de mii de lei până la 2 milioane de lei. Contribuția proprie trebuie să fie de minim 50%. Programul conține două modalități de oferire a suportului material:

a) prin schema de Business Voucher: integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei. În cazul în care activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, din care, contribuția proprie va constitui 40%.
b) prin schema de Grant: valoarea minimă totală a proiectului investițional constituie 500.000 lei, iar valoarea maximă a grantului nerambursabil este de 2.000.000 lei; schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant nerambursabil.

Perioada de monitorizare a beneficiarilor Programului va fi timp de 36 luni din data transferării ultimei tranșe de resurse financiare nerambursabile.
Suportul financiar este oferit pentru achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații;

înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, software, materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere, bunuri imobile comerciale destinate proceselor de producere.
Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora. 

Cine poate participa la Program?

1) Întreprinderile definite prin Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
2) ÎMM care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.
3) Întreprinderile care nu au restanțe la de bugetul public național;
4) ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele cu impact semnificativ asupra creșterii economice a Republicii Moldova, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea piețelor internaționale.
5) ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.
Suport financiar se va acorda ÎMM de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău (20%) și Bălți (10%) și 70%- pentru celelalte localități.
Doritorii de a aplica pentru grant, pot accesa linkul: https://bit.ly/3wXJckp

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 08.05.2022.
 

GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE DE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT

GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE DE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT

GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE DE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT

loading ...