GRANTURI PENTRU ECHIPAMENTE, MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE. Mai multe detalii, vedeți AICI

24 jan 2023
UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant în valoare de până la 7,500 de dolari per beneficiar, pentru procurarea echipamentelor agricole, mașinilor și utilajelor utilizate la:
 • implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată
 • agricultura conservativă
 • producerea energiei solare în zona de producere
 • sistemul de producere a culturilor organice
Mărimea granturilor și limita per beneficiar

UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:
 1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 7 500 dolari SUA per beneficiar ;
 2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.
Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:
 1. Sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile.
 2. Mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare.
 3. Au cel puțin un an de experiență în domeniu.
 4. Suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 50 ha.
 5. Cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 50 ha.
 6. Posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică.
 7. Nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenței datoriilor la bugetul de stat, solicitanți de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eșalonarea acestora.
Mai multe detalii găsiți accesând acest LINK.
loading ...