INSTRUIRI ÎN DOMENIUL IRIGĂRII ȘI AGRICULTURII ADAPTIVE

26 jul 2023
În perioada 19-21 iulie 2023, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”, implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), de către Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), a fost organizată o instruire teoretico – practică pentru 24 de formatori în domeniul irigării și agriculturii adaptive.
 

Anatolie Fala, Liderul de echipă ACSA:

Scopul de bază al instruirilor este formarea profesională a consultanților regionali, care, ulterior, vor implementa instruiri regionale similare în domeniul irigării, agriculturii adaptive, economiei și contabilității în agricultură. Instruirile sunt pentru a facilita accesul la sursele de finanțare și agromarketing pentru potențialii beneficiari și aplicanți la Granturile pentru irigare mică, oferite de IFAD. Ca rezultat al acestor instruiri regionale practice, fermierii vor obține un Certificat de instruire, iar Consultanții regionali ACSA vor ajuta beneficiarii la pregătirea pachetelor de aplicații la granturile oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD.
 
Programul de instruire a Consultanților Regionali ACSA a constat în instruiri cu o durată de 28 de ore, din care 16 ore practice și 12 ore teoretico – practice, la 6 domenii:
 1. Metode și tehnici eficiente de irigare
 2. Agricultura adaptivă la schimbările de climă
 3. Economia agriculturii și acces la surse de finanțare pentru agricultură
 4. Raportare contabilă și fiscală simplă
 5. Marketingul agricol și valorificarea producției horti-legumicole
 6. Procesul de elaborare a Cererii de grant și Planului de afaceri
Instruirea a fost preponderent interactivă și practică, cu promovarea de tipuri și metode de irigare la scară mică, tehnici eficiente în irigare (funcționarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare; tehnici de adaptare la umiditate insuficientă sau excesivă a solului) și aspectele ce țin de menținerea fertilității solului și asigurarea parametrilor de fertilizare prin irigare pentru obținerea de producții înalte și calitative.
 

Activitățile de instruire practică au fost desfășurate de echipa de implementare ACSA, compusă din: Anatolie Fala, lider de echipă, Nicolae Sîrcu, specialist în domeniul irigării, Gheorghe Jigău, specialist în pedologie și agricultura adaptivă și Trofim Gavrilor, specialist în tehnologii horti-legumicole, în cadrul Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare „Agroacvila” din com. Roșcani, r. Anenii Noi.
 
Activitățile de demonstrări practice au inclus:
 • infrastructura de irigare și elaborarea Graficului de irigare, cu aplicarea mașinilor de irigare prin aspersiune cu tambur și consolă / AUAI Agroacvila;
 • regimuri și norme de irigare la culturi legumicole, cu aplicarea sistemelor de irigare prin aspersiune cu deplasare manuală / GT Trofim Gavrilov;
 • regimuri și norme de irigare la cultura căpșunului, cu aplicarea sistemelor de irigare prin picurare / GT Colța Petru;
 • regimuri și norme de irigare și fertigare la culturi horticole (plantații de struguri de masă), cu aplicarea sistemelor de irigare prin picurare / membri AUAI Agroacvila;
 • aspecte practice de determinare a momentului optim de irigare și normelor de irigare în dependență de cultură, starea, textura și umiditatea solului / la fiecare din siturile enumerate.
 

În rezultatul acestor instruiri, experții și consultanții regionali ACSA au formulat o serie de sfaturi practice utile care sunt destul de importante fermierilor, care doresc să inițieze sau conduc afaceri cu aplicarea irigării la scară mică.

Revenim în alt material cu sfaturi utile și recomandări ale experților ACSA.

 
Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale finanțat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD a fost lansat în anul 2021. Obiectivul de bază al acestuia este de a permite agricultorilor din mediul rural, în special tinerii, femeile și micii fermieri, să își crească capacitatea de producție, rezistența la riscurile economice, de mediu și climatice, de asemenea a asigura accesul acestora la piețe de desfacere.
 
Prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită la: instruirea fermierilor, pregătirea pachetului de grup şi individuale pentru aplicare la granturile UCIP pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice.
 
Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informații suplimentare pe pagina web a ființatorului UCIP – IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), web: www.acsa.md sau la numărul de telefon 022 835323 / GSM: 069011255, e-mail: afala@acsa.md.
 
 
loading ...