SUBVENȚII ÎN AVANS PENTRU PROIECTE START-UP

31 mai 2022
Producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar pot solicita subvenții în baza proiectelor investiționale. În perioada 1 iunie 2022 – 2 august 2022, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, desfășoară cel de-al VIII-lea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru anul curent.
 
Cererile de solicitare a subvenției în avans pot fi depuse de tinerii fermieri, femeile fermieri și migranții reveniți în țară, care au inițiat afaceri în domeniul agriculturii, conform submăsurilor de sprijin indicate mai jos în funcție de prioritatea sectoarelor:

1) Stimularea investiţiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
2) Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora;
3) Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor, a fructelor, a plantelor aromatice, condimentare și medicinale pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);
4) Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
5) Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea și defrișarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole.
 
Amintim că, alocarea anuală a mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru finanțarea proiectelor start-up constituie cel puțin 5% din valoarea totală a acestuia.
 

SUBVENȚII ÎN AVANS PENTRU PROIECTE START-UP

SUBVENȚII ÎN AVANS PENTRU PROIECTE START-UP

SUBVENȚII ÎN AVANS PENTRU PROIECTE START-UP

loading ...