ADUNAREA GENERALĂ RDCR: rezultatele anului 2021, planurile pentru 2022

25 mar 2022
 
Rețeaua de Dezvoltare a Comunităților Rurale a tras linia pentru anul 2021 și a făcut totalurile. Membrii organizației – asociații obștești, producători agricoli, antreprenori, reprezentanți ai administrației locale, regionale, dar și naționale au dezbătut și discutat rezultatele Rețelei pentru anul care a trecut.

Aurelia BONDARI, președinta RDCR a pregătit o dare de seamă, în care a concentrat cele mai importante reușite ale anului. Iar printre ele se numără elaborarea a două documente de poziție - ”Politici și cadru legal stimulatorii pentru cooperarea agricultorilor” și ”Clasificarea categoriilor de producători agricoli în cadrul politicii de subvenționare”.

Aceste două documente au fost întocmite în cadrul ședințelor Grupurilor Tematice de Lucru, la care au lucrat experți din domeniu, dar și cei vizați în mod direct de aceste politici publice. Primul document elaborat de RDCR prevede o serie de recomandări, care au menirea să faciliteze și încurajeze agricultorii să coopereze între ei. Documentul conține idei de modificare a normelor juridice care prevăd politica fiscală, cât și legislația cu privire la subvenționare a cooperativelor.  Aceste modificări ar stimula producătorii să se asocieze și să beneficieze, atât de anumite scutiri de taxe, cât și finanțare din partea statului. Toate prevederile incluse în documentul de poziție au fost inspirate de bunele practici al altor țări și în același timp determinate de necesitățile reale ale agenților economici din țara noastră.

Cel de-al doilea document -”Clasificarea categoriilor de producători agricoli în cadrul politicii de subvenționare” a vizat în mod direct politica de subvenționare a agricultorilor și modul în care sunt repartizate resursele din fondul de stat. În urma analizei, membrii RDCR au constatat că politica de subvenționare conține un șir de deficiențe, inclusiv și în alocarea neechilibrată a resurselor, atât pe sectoare, cât și pe categorii de beneficiari. Astfel, antreprenorii mici și mijlocii de cele mai multe ori, sunt marginalizați. Pentru a elimina această diferență, RDCR a întocmit o listă de propuneri care să contribuie la un nou concept al sistemului de subvenționare pentru perioada de implementare a noii Strategii de Dezvoltare Agrară și Rurală 2022 – 2027. Una dintre cerințe a fost introducerea unei categorii noi de producători agricoli - micro producătorii. Această categorie nouă oferă șansă și agricultorilor cu dimensiuni economice care nu depășesc suma de afaceri de 50 000 de lei, să poată beneficia de subvenții de stat.

Cele două documente de poziție au fost înaintate și expediate către instituțiile de resort din țară: Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei.

Un alt rezultat al RDCR pentru anul precedent sunt cele patru vizite de studiu, în care membrii rețelei au avut posibilitatea să beneficieze de schimb de experiență în România și Letonia. Datorită acestor turnee de studiu a fost posibilă stabilirea relațiilor de colaborare cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din România , dar și cu Forumul Rural din Letonia.
După prezentarea raportului de activitate a urmat o rundă de dezbateri pe mai multe aspecte care țin de modul în care se vor dezvolta localitățile rurale din țara noastră. Astfel, s-a pus accentul pe turismul rural, abordarea LEADER și orientarea spre agricultura organică.
 
La Adunarea Generală a RDCR a fost prezent și Gintautas Baranauskas, reprezentant al Delegația Uniunii Europene în Moldova, care a ținut să menționeze că procesul de dezvoltare a comunităților din mediul rural continuă, deși are în cale o serie de provocări. Iar transformările din sectorul public trebuie să răspundă tendințelor de schimbare economică la nivel global ca să facă față crizei din sectorul securității și sănătății și să contribuie la dezvoltarea unui mediu rural rezilient și competitiv.

Uniunea Europeană va continua să susțină implicarea societății civile în procesul de elaborare a politicilor publice. Iar RDCR este una dintre aceste entități. Noi apreciem efortul și energia depusă de membrii Rețelei, dar și rezultatele obținute, mai ales că ultima perioadă de activitate a fost plină de provocări.

Adunarea Generală RDCR are scopul să identifice și principalele direcții de activitate pentru anul 2022. Prioritatea primară a rețelei rămâne implicarea membrilor atât la perfectarea documentului de politici principal pentru mediul rural Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027, dar și participarea le implementarea acestuia.
La final de ședință a fost elaborată o rezoluție, care conțin principalele aspecte ce țin de activitatea RDCR pentru anul 2022.
 
RDCR este o platformă care cheamă la dialog societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat, reprezentanții APL-urilor locale și regionale și antreprenori din sectorul agro-rural. RDCR a fost creată în cadrul proiectului ”Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, finanțat de Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova și implementat de către Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”, în parteneriat cu Federația Agricultorilor ”Fermierul” (România), ONG ”Workshop of Solutions” (Letonia) și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.
 
 
 
 
loading ...