A FOST ORGANIZAT UN ATELIER DE LUCRU DESPRE ENERGIA REGENERABILĂ. Participanții au studiat noi perspective în dezvoltarea sectorului de irigare

16 aug 2022
Circa 50 de reprezentanți ai conducerii și membri ai AUAI Compact şi post-Compact au participat în cadrul atelierului de lucru cu genericul „Energie din surse regenerabile pentru o dezvoltare durabilă în agricultură. Perspective noi pentru sectorul de irigare”.

Instruirea a fost dedicată asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) care pompează apa pentru irigare din râul Nistru, cu scopul de a familiariza agricultorii despre rolul și impactul surselor de energie regenerabilă în sectorul agricol, precum și programele existente de suport în acest sens.

Subiectul energiei din surse regenerabile este unul de actualitate, ținând cont de faptul că prețurile la energie au crescut semnificativ, iar agricultura este unul din cele mai afectate sectoare de schimbările climatice și crizele energetice globale.

Astfel, implementarea soluțiilor de producere a energiei din surse regenerabile va permite un nou salt în dezvoltarea sectorului de irigare.

Creșterea costurilor la energie, carburanți și alte input-uri au generat agricultorilor în anul curent o sporire substanțială a cheltuielilor per hectar, fapt ce va influența direct competitivitatea produselor agricole autohtone.

Dacă ar fi să analizăm ponderea costurilor resurselor energetice în tariful per 1 m3 de apă, atunci acestea variază de la 20 la 60 la sută, fapt ce impune abordări și implementarea de soluții noi în vederea reducerii costurilor energetice”, a menționat directoarea executivă a FDD Moldova, Valentina Badrajan. 

Republica Moldova dispune de suficiente oportunităţi şi premise care să dezvolte domeniul resurselor regenerabile, mai ales pentru producătorii agricoli care pot deveni mai competitivi atât pe piaţa locală, cât şi internaţională.

În acest sens, autoritățile anunță despre implicarea maximă pentru a stimula și impulsiona implementarea soluțiilor de producere a energiei regenerabile în agricultura din ţară, coeziunea asigurându-se în documentele de politici și actele normative.

„De menţionat că politica de subvenţionare a investițiilor în construcția instalațiilor de producere a energiei regenerabile prevede că mărimea sprijinului acordat în acest sens este în proporție de 50% din costul investiției eligibile pentru subvenționare, cu un plafon de 1,5 milioane de lei per beneficiar”, a precizat Vasile Şarban, Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Potrivit Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, în Republica Moldova sunt accesibile fonduri de peste 100 de milioane de euro pentru proiecte privind utilizarea energiei regenerabile şi retehnologizării agriculturii. Cele mai importante surse de finanţare în acest domeniu sunt: Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenorialului, ADMA cu suportul Proiectului USAID „Tehnologiile Viitorului”, Facilitatea BERD de finanţare a Economiei Verzi (GEFF),  Livada Moldovei din resursele BEI, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură etc.   

Atelierul a fost organizat de Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova), în parteneriat cu Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM). Partea teoretică, cât și cea practică s-au desfășurat la Căinari, raionul Căușeni, în gospodăria agricolă „SRL Frații Vaipan”.

Sursa: Fondul de Dezvoltare Durabilă

A FOST ORGANIZAT UN ATELIER DE LUCRU DESPRE ENERGIA REGENERABILĂ. Participanții au studiat noi perspective în dezvoltarea sectorului de irigare

A FOST ORGANIZAT UN ATELIER DE LUCRU DESPRE ENERGIA REGENERABILĂ

Participanții au studiat noi perspective în dezvoltarea sectorului de irigare

A FOST ORGANIZAT UN ATELIER DE LUCRU DESPRE ENERGIA REGENERABILĂ. Participanții au studiat noi perspective în dezvoltarea sectorului de irigare

loading ...