ANUNȚ PENTRU PRODUCĂTORII DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE. ANRE a dat start depunerii cererilor

21 mar 2022
Astfel, solicitanții cu proiecte care au la bază surse regenerabile din categoria celor non intermitente pot depune cererea de obținere a statutului de producător eligibil, începând cu data de 1 aprilie 2022.

Solicitanții cu proiecte care au la bază energia eoliană pot depune cererile din 8 aprilie 2022. Solicitanții cu proiecte care au la bază energia solară, pot depune cererile, începând cu data de 15 aprilie 2022.

Potrivit ANRE, statutul de producător eligibil poate fi obținut în conformitate cu Legea 10/2016, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Agenției nr. 251/2019 din 5 iulie 2019 (în continuare Regulamentul nr. 251/2019).
Rechizitele contului bancar pentru depunerea garanțiilor de participare și de bună execuție și alte informații utile pot fi găsite pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Energie Regenerabilă/Garanțiile de participare și de bună execuție.

La cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil solicitanții trebuie să anexeze următoarele acte:
  1.  copia actului care atestă credibilitatea tehnică a proiectului, demonstrată prin:
  1. avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia urmează să fie racordată centrala electrică (în cazul centralei electrice ce urmează a fi construită);
  2. actul de corespundere eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (în cazul centralei electrice pusă în funcțiune);
2) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcției unde este/urmează a fi construită centrala electrică a solicitantului;
3) copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare, stabilită conform pct. 15-19 din Regulamentul nr. 251/2019;
4) declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor stabilite de art. 36 alin. (51) din Legea nr. 10/2016, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, depusă de către întreprinzătorul individual sau administratorul/administratorii persoanei juridice pentru care se solicită obținerea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 251/2019;
5) informația adițională despre solicitantul care a depus cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 251/2019;6) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
7) în cazul centralelor electrice puse în funcțiune - documente confirmative privind data fabricării echipamentului utilizat la construcția centralei.

Cererea, împreună cu întreg pachetul de acte pot fi depuse la oficiul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, situată pe adresa:
Municipiul Chișinău, str. Pușkin 52/A, MD 2005 Tel.: 022 823 948

Potrivit datelor ANRE, în țara noastră sunt înregistrați 58 de producători de energie electrică din surse regenerabile cu certificat eligibil. Cei mai mulți dintre aceștia, 36 la număr, au instalații solare PV (fotovoltaice). Alți 16 producători obțin energia verde datorită instalațiilor eoliene, iar ceilalți 6 producători locali produc energia regenerabilă cu ajutorul instalațiilor de congenerare pe biogaz. Specialiștii spun că, întrucât clima țării noastre este una favorabilă pentru obținerea energiei regenerabile, aceasta poate fi o afacere profitabilă, dar și o modalitate bună de a economisi pentru consumatorii casnici. De exemplu, pentru a asigura consumul total de energie a unei locuințe cu suprafața de 90 de metri pătrați, este nevoie de 30 de panouri solare cu o capacitate de 10 kilowaţi. Costul acestor instalații este de 10 mii de euro, investiție ce poate fi răscumpărată timp de 5 ani.

 

ANUNȚ PENTRU PRODUCĂTORII DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE. ANRE a dat start depunerii cererilor

ANUNȚ PENTRU PRODUCĂTORII DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE

ANRE a dat start depunerii cererilor

ANUNȚ PENTRU PRODUCĂTORII DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE. ANRE a dat start depunerii cererilor

loading ...