AU FOST REVIZUITE PEDEPSELE PENTRU INFRACȚIUNILE DE MEDIU

24 aug 2022
Ministerul Justiției a remis Guvernului un proiect de modificare a unor acte normative prin care se operează modificări la Codul penal și Codul contravențional. Proiectul de lege prevede și ajustarea cadrului normativ în ceea ce privește infracțiunile de mediu.

„În contextul în care majoritatea infracțiunilor ecologice sunt infracțiuni materiale, la calificarea infracțiunilor este obligatorie stabilirea legăturii de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile, care nu întotdeauna pot fi evaluate, pentru că efectele se produc, de regulă, în timp.

Deoarece relațiile sociale pe care le reglementează norma penală în cazul infracțiunilor ecologice au evoluat, iar actele normative aplicate sunt depășite de timp, se impune revizuirea acestora, precum și completarea Codului penal cu noi componențe de infracțiuni”, transmite printr-un comunicat Ministerul Justiției.

În acest sens, se propune majorarea cuantumului amenzilor pentru infracțiunile care afectează relațiile sociale cu privire la integritatea mediului, după cum urmează:
  • persoanele fizice riscă pedeapsa cu amendă de la 27.500 de lei (550 u.c.) până la 250.000 de lei (5.000 u.c),
  • iar persoanele juridice riscă amendă de la 100.000 de lei (2.000 u.c.) până la 1.500.000 de lei (30.000 u.c.).
Potrivit informației, exploatarea neautorizată a solului, folosirea ilicită a subsolului, bararea sau modificarea ilegală a cursului de apă, diminuarea suprafețelor fondului forestier etc. se numără printre noile tipuri de infracțiuni identificate.

AU FOST REVIZUITE PEDEPSELE PENTRU INFRACȚIUNILE DE MEDIU

AU FOST REVIZUITE PEDEPSELE PENTRU INFRACȚIUNILE DE MEDIU

AU FOST REVIZUITE PEDEPSELE PENTRU INFRACȚIUNILE DE MEDIU

loading ...