CÂND DEFRIȘĂM FĂRĂ AUTORIZAȚIE? Explicații ale noului regulament cu privire la autorizarea tăierilor

24 oct 2022
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, din 20 octombrie, cu 55 de voturi a fost votat în lectura a doua, Proiectul de lege nr.319 din 21.07.2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea regnului vegetal nr.239/2007 – art.4, 26; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.40; etc.).

Principalele prevederi ale proiectului constau în reconsiderarea mecanismului de autorizare a recoltării masei lemnoase pe terenurile fondului forestier și terenurile din afara fondului forestier, în contextul necesității optimizării procesului de autorizare și reglementarea procedeelor noi în coraport cu obiectul și subiecții autorizării.

Astfel, un element nou al proiectului reprezintă, introducerea în Legea nr. 239/2007 a unui articol nou 26 (cu indicele 1) „Notificarea privind recoltarea masei lemnoase”.

Această prevedere a fost elaborată în scopul simplificării procedurilor oficiale de obținere a dreptului de exploatare a vegetației forestiere în cazul tăierilor de îngrijire și conducere (tăieri/lucrări de igienă, elagaj artificial, îngrijirea marginii de masiv etc.) doar în spațiile verzi ale localităților rurale și urbane și nicidecum în plantațiile forestiere, explică Ministerul Mediului.

Prin urmare, intervențiile care vor fi posibile în baza „Notificării” (fără necesitatea obținerii Autorizației pentru tăieri) se referă doar la arbuștii uscați sau în curs de uscare, rupți sau doborâți de vânt și zăpadă, arborii solitari care nu fac parte dintr-o plantație proiectată de arbori, sau arborii puternic afectați de boli și dăunători.

Atenționăm că pentru a fi posibilă punerea în aplicare a procedurii simplificate, mai urmează o etapă, și anume aprobarea de către Guvernul Republici Moldova a regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor, unde va fi reglementat mecanismul de aplicare a notificărilor și va si aprobat formularul-tip (model) al notificării, se mai arată în comunicat.

Astfel, în prezent, orice tăieri de vegetații forestiere se permit doar în baza Autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier.

Pentru obținerea autorizaţiei, persoanele fizice și juridice depun, fie pe suport de hârtie – la sediul Agenției de Mediu, fie în format electronic – prin intermediul ghișeului unic, o cerere care trebuie să conțină următoarele informații: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului autorizației sau, în cazul persoanei fizice, numele, prenumele, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul, tipul de tăieri și cantitatea sau volumul de vegetație preconizat pentru tăieri, cauza propunerii pentru tăiere.

De asemenea, pentru fiecare tip de tăieri, la art. 26 alin. (2) și alin. (4) din Legea regnului vegetal nr. 239/2007, este specificat un set de documente care trebuie anexat la cerere.

Modelul cererii și informația privind lista actelor necesare poate fi găsită pe pagina web oficială a Agenției de Mediu, la următorul link.

Cererea și setul de acte pot fi depuse electronic în Sistemul Guvernamental de Gestiune a Actelor permisive SIA GEAP, la adresa sau pe suport de hârtie la Ghișeul unic al Agenției de Mediu (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, bir. 600).
loading ...