CE SOLUȚII PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ÎN AGRICULTURĂ PROPUNE ASOCIAȚIA FORŢA FERMIERILOR

12 mar 2022
Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în cea de-a doua parte a zilei, s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor. Aceștea, cu două luni în urmă, într-o ședință comună la MAIA,  au abordat mai multe probleme, referitor la criza din sectorul agricol și au înaintat un șir de revendicări.Anatolie Fala, Secretarul General al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a prezentat în şedinţă,  soluțiile propuse la problemele înaintate de fermieri. Astfel, la întrebarea lipsei depozitelor și uscătoriilor  pentru cereale, ministerul a propus modificarea HG nr. 455, cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR, la submăsura 1.6.3 se prevede  compensare în valoare de 40% a costului echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale, pentru depozitarea și păstrarea cerealelor, oleaginoaselor, inclusiv culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, florii soarelui şi a soiei, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar, iar pentru prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, inclusiv culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, florii soarelui şi a soiei, 50% din valoarea echipamentelor şi utilajelor, dar nu mai mult de 2 mil lei per beneficiar.”

O altă revendicare, care a fost înaintată,  ține de susținerea sectorului zootehnic la procurarea animalelor și utilajului pentru  infrastructură  și procesare, de asemenea, se regăsește în proiectul de modificare a HG nr.455, cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR, punctul 40, subpunctul 1, pentru fermele zootehnice de bovine, ovine şi caprine, porcine, păsări, iepuri, pești şi animale de blană, destinate creșterii şi întreținerii animalelor – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcție, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv conform proiectului tehnic elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 7 mil. lei per beneficiar pentru fermele zootehnice de bovine pentru producția de lapte și 5,0 mil. lei per beneficiar pentru fermele zootehnice de ovine și caprine, porcine, păsări, iepuri, pești și animale de blană.

Tot în contextul subvenționării, s-a propus subvenționarea procurării tehnici agricole pentru tehnologiile convenționale în proporţie de 25% din cost per unitate, dar nu mai mult de 300 mii lei per beneficiar, cu excepţia combinelor autopropulsate pentru recoltarea strugurilor, pentru care suma maximală constituie 750 mii lei per beneficiar și de 30% la procurarea tehnicii agricole pentru agricultura conservativă, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar. O prioritate a ministerului este dezvoltarea irigării, de aceea, se propune  suport  financiar prin FNDAMR - până la 750,0 mii lei per beneficiar pentru construcția și reconstrucția bazinelor de acumulare а apei pentru irigare precum și pentru construcțiile hidrotehnice aferente acestora, dar nu mai mult de 1,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru investiții realizate pentru renovarea bazinelor de acumulare a apelor până la 500.0 mii lei per beneficiar.

Fermierilor  prezenți la ședință, li s-au prezentat răspunsuri la toate revendicările înaintate anterior, care țin nemijlocit de competențele MAIA.
În cadrul ședinței de astăzi, reprezentanții  Asociației Forța Fermierilor au abordat și alte aspecte ce țin de situația actuală, în special, asigurarea cu inputurile necesare pentru desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară. Fermierii prezenți au solicitat ca prețurile angro la motorină să fie reglementate, de asemenea , au solicitat ca să fie lichidate impedimentele la procurarea directă a combustibilului.

Ministrul Viorel Gherciu, prezent la întâlnire, a menționat , că “Referitor la  excluderea accizelor la motorina utilizată în sectorul agricol, MAIA  a propus  măsuri de compensare, iar Guvernul urmează să aprobe un mecanism de implementare, care în curând va fi prezentat. Ministerul, întru susținerea agricultorilor, a inițiat discuții la această temă și cu donatorii FAO, IFAD și UN. Toate problemele au și soluții, de aceea, noi  căutăm  și dorim cât de curând posibil să venim cu măsuri de compensare a costurilor la îngrășăminte și semințe”, a mai spus ministrul.

E de menționat, că poziția fermierilor coincide cu cea a autorităților, deoarece scopul părților este aceeaşi, de a dezvolta un sector competitiv și a crea condiții bune pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agricol.
 

CE SOLUȚII PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ÎN AGRICULTURĂ PROPUNE ASOCIAȚIA FORŢA FERMIERILOR

CE SOLUȚII PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ÎN AGRICULTURĂ PROPUNE ASOCIAȚIA FORŢA FERMIERILOR

CE SOLUȚII PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ÎN AGRICULTURĂ PROPUNE ASOCIAȚIA FORŢA FERMIERILOR

loading ...