CONTROLUL BURUIENILOR ÎN LIVEZI. Ghid practic pentru pomicultori

24 mai 2022
Întreţinerea solului în livezi are drept scop menţinerea şi îmbunătăţirea proprietăţilor fizice ale solului, stabilirea şi creşterea conţinutului de materie organică în sol, asigurarea condiţiilor de creştere şi rodire a pomilor, acumularea şi menţinerea apei în sol.

Combaterea buruienilor prin aplicarea prășilelor manuale nu mai este reală, deoarece necesită o enormă cantitate de muncă fizică. Astăzi, nu se mai poate accepta „uciderea totală” a buruienilor prin aplicarea unei singure metode, dar aplicarea în alternare (îmbinare) a metodelor mecanice (cultivaţii şi prăşile manuale) biologice (înierbare, mulcire cu diferite materiale) chimice (erbicidare preemergentă, postemergentă) după necesitate. În acest scop, s-au efectuat cercetări privind controlul integrat al buruienilor, care permite economisirea forţei de muncă şi reducerea cheltuielilor până la 40-50%.

Investigaţiile au fost efectuate în plantaţiile pomicole de prun şi măr, amplasate în zona centrală şi sud-vest a Republicii Moldova cu diferite scheme de plantare.

În fâşiile dea lungul rândului s-au alternat în timp şi spaţiu următoarele variante: 1. Înierbare temporară cu ierburi perene, 2. Folie de polietilenă, 3. Erbicidare-mulci, 4. Erbicidare, toate pe fâşia de-a lungul rândului cu lăţimea de 1,0 m.

Controlul buruienilor în livezile tinere. Măsurile agrotehnice (arătura, cultivarea plantelor graminee şi lucrarea solului ca ogor negru în a doua jumătate a verii) efectuate pentru eliberarea terenului de buruieni preconizat pentru livezi nu dau efectul scontat. Din aceste considerente, este necesar ca după recoltarea culturilor graminee (grâu, orz, ovăz, etc.) imediat să se efectueze discuitul cu grapa cu discuri pentru a crea condiţii optime de germinare a seminţelor de buruieni îndeosebi a celor multianuale (pirul gros, pir târâtor, costrei, pălămidă etc.).

La formarea covorului verde de buruieni anuale şi perene cu înălţimea de 15-20 cm se aplică erbicidarea cu unul din erbicidele sistemice cu acţiune totală folosind dispozitivul cu rampă pendulară. După 25-28 zile de la erbicidare, când buruienile s-au uscat, se efectuează arătura la adâncimea de 27-30 cm şi solul se întreţine ca ogor negru până în toamnă. Este important ca pentru diminuarea pierderii de apă, arătura să fie nivelată.

Controlul buruienilor pe parcursul perioadei de vegetaţie a pomilor se face prin alternarea metodelor mecanice, biologice şi chimice în făşiile de sub pomi cu lăţimea de 1,0-1,20 m, iar în intervalele dintre rândurile de pomi se aplică ogorul negru în alternare cu înierbarea.

Controlul buruienilor în livezile pe rod. În intervalele dintre rânduri, în funcţie de vârsta pomilor, condiţiilor climaterice şi asigurarea cu apă se recomandă aplicarea în alternare a ogorului negru lucrat, cu înierbarea solului cu ierburi perene peste un interval. Ogorul lucrat - pe tot parcursul anului solul se menţine afânat şi curat de buruieni prin efectuarea arăturii de toamnă la adâncimea de 8-12 cm în apropierea trunchiului pomilor şi 18-20 cm spre centrul intervalelor rândurilor.

Pe parcursul perioadei de vegetaţie, se petrec, după necesitate, 4-6 afânări la adâncimea de 8-10 cm cu cultivatorul ori cu grapa cu discuri. Înierbarea solului cu ierburi perene în benzi cu lăţimea de 2-3m poate fi naturală sau artificială.
  • Înierbarea artificială se efectuează prin semănarea terenului cu amestec de ierburi graminee sau graminee cu leguminoase: păiuşul de livadă, firuţa, golomăţul, trifoiul.
  • Înierbarea naturală constă în cositul buruienilor până la coacerea seminţelor. Semănatul ierburilor se efectuează primăvara devreme sau în lunile august-septembrie. Pe parcursul perioadei de vegetaţie, iarba se coseşte de 2-4 ori când ajunge la înălţimea de 25-30cm şi se lasă pe loc în formă de mulci.
Controlul buruienilor în făşiile de-a lungul rândului de pomi. Mulcirea în benzi cu materiale naturale (plante ce cresc ca buruieni) menţine umiditatea, împiedică creşterea buruienilor, măreşte conţinutul de materie organică în sol. Mulcirea solului cu peliculă sau agrotextil (material care permite pătrunderea apei în sol evitând evaporarea) se efectuează datorită proprietăţii de a înăbuşi buruienile, obţinând producţie ecologic pură şi de calitate înaltă. Pentru acoperirea solului cu peliculă sau agrotextil din ambele părţi ale rândului, la depărtarea de 50-60 cm de la pom se sapă o rigolă cu adâncimea de 10-12 cm unde se fixează marginile peliculei.

Erbicidarea se efectuează cu aplicarea erbicidelor postemergente (sistemice). La aplicarea lor este nevoie de multă prudenţă deoarece în afară de efectul economic şi energetic o mare însemnătate o are evitarea poluării mediului ambiant, solului şi producţiei crescute. Pentru aceasta, la utilizarea erbicidelor este necesar de folosit numai substanţe avizate în lista preparatelor chimice şi biologice de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor.

Înierbarea temporară a făşiilor se efectuează prin semănatul pe o perioadă scurtă de timp a ierburilor perene cu erbicidare prin aplicarea dozei minime 0,8-1,0 l/ha a unui erbicid total. Mulciul format acoperă solul menţinându-l în stare curată de buruieni.

Bibliografie: CONTROLUL INTEGRAT AL BURUIENILOR ÎN LIVEZI. Griţcan Sava, dr. în agricultură, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

CONTROLUL BURUIENILOR ÎN LIVEZI. Ghid practic pentru pomicultori

CONTROLUL BURUIENILOR ÎN LIVEZI

Ghid practic pentru pomicultori

CONTROLUL BURUIENILOR ÎN LIVEZI. Ghid practic pentru pomicultori

loading ...