FACILITĂȚI NOI PENTRU ANGAJAREA ZILIERILOR LA DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE NECALIFICATE

15 feb 2022

Parlamentul intenționează să revizuiască legislația privind contractarea zilierilor pentru desfășurarea lucrărilor agricole necalificate, simplificând procedura de angajare a acestora și oferind mai multe beneficii sociale zilierilor. Inițiativa legislativă propusă de Vladimir Bolea ce prevede modificarea unor acte normative privind angajarea de muncitori necalificați pentru muncile agricole sezoniere și ocazionale a fost examinată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară.

 În acest context, se propune amendarea Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri prin extinderea termenului pentru care zilierii pot exercita activități pentru același beneficiar de la 90 de zile la 120 de zile; acordarea dreptului persoanelor înregistrate cu statut de șomer de a exercita activități necalificate cu caracter ocazional, fără ca acestea să fie scoase din evidență; excluderea obligației zilierului de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Națională de
Asigurări Sociale; excluderea obligației zilierului de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;  precum și eliminarea termenului de o zi de lucru (8 ore) la stabilirea cuantumului remunerației orare.


 
Totodată, se solicită modificarea Codului Fiscal în vederea reducerii impozitului pe venit achitat de zilieri, iar modificarea Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj prevede păstrarea statutului de șomer pentru zilierii care desfășoară munci necalificate ocazional și cu caracter sporadic.
 
Astfel, complexul de amendamente propuse vor simplifica procedurile de angajare a zilierilor și vor încuraja muncitorii necalificați să se angajeze în activități agricole, reducând deficitul enorm de forță de muncă atestat în toate sectoarele agricole. Propunerile de modificare a cadrului legal privind angajarea de muncitori necalificați pentru muncile agricole sezoniere au fost formulate chiar de producătorii agricoli în cadrul unor întruniri consultative, organizate inclusiv cu suportul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova.
 
Potrivit explicației autorului inițiativei legislative, în situația în care agricultura are un rol important în economia Republicii Moldova, cu o pondere de aproape 12% în PIB, este necesar să fie create pârghii suficiente pentru a asigura cererea de forță de muncă pentru dezvoltarea domeniului și sporirea competitivității sectorului agricol în întregime.
 
 

FACILITĂȚI NOI PENTRU ANGAJAREA ZILIERILOR LA DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE NECALIFICATE

FACILITĂȚI NOI PENTRU ANGAJAREA ZILIERILOR LA DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE NECALIFICATE

FACILITĂȚI NOI PENTRU ANGAJAREA ZILIERILOR LA DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE NECALIFICATE

loading ...