NICIUN ORGANISM MODIFICAT GENETIC NU VA PUTEA FI PLASAT PE PIAȚĂ FĂRĂ A FI MAI ÎNTÂI SUPUS UNEI TESTĂRI

05 mai 2022
Legislativul a votat în prima lectură un proiect de lege conform căruia vor fi reglementate organismele modificate genetic.

Potrivit noilor prevederi, pentru evitarea efectelor adverse asupra sănătății umane şi mediului, este interzisă diseminarea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic, inclusiv  în scop de cercetare-dezvoltare sau în orice alte scopuri decât plasarea pe piață, în lipsa  autorizației, emise de Agenția de Mediu.

De asemenea, niciun organism modificat genetic, ca produs în sine sau componentă a altui produs, nu va putea fi plasat pe piață fără a fi mai întâi supus unei testări satisfăcătoare, în stadiul de cercetare și dezvoltare, în ecosisteme care ar putea fi afectate de utilizarea acestor organisme modificate genetic.
 
  • Cultivarea plantelor superioare modificate genetic este interzisă fără excepție în  ariile naturale protejate de stat, precum și în vecinătatea acestora la o distanță mai mică decât distanțele faţă de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită.
  • Cultivarea plantelor superioare modificate genetic este interzisă, cu excepție în scop de cercetare ştiinţifică realizată în condiţii care să excludă posibilitatea de polenizare cu specii înrudite.
  • Este interzisă cultivarea soiurilor de plante modificate genetic, în scop comercial, pentru o perioadă de 20 de ani de la data adoptării legii.
  • Este interzisă plasarea pe piață a unui organism modificat genetic ca produs în sine sau parte componentă a unui produs, fără autorizaţie emisă de Agenția de Mediu.
  • Este interzisă plasarea pe piață a unui organism modificat genetic ca produs în sine sau parte componentă a unui produs, dacă etichetarea şi ambalarea nu respectă condițiile din autorizație.
  • Organismele modificate genetic ce conțin gene de rezistență la antibiotice, folosite în tratamentul afecțiunilor umane sau veterinare, nu pot fi plasate pe piață.
 

NICIUN ORGANISM MODIFICAT GENETIC NU VA PUTEA FI PLASAT PE PIAȚĂ FĂRĂ A FI MAI ÎNTÂI SUPUS UNEI TESTĂRI

NICIUN ORGANISM MODIFICAT GENETIC NU VA PUTEA FI PLASAT PE PIAȚĂ FĂRĂ A FI MAI ÎNTÂI SUPUS UNEI TESTĂRI

NICIUN ORGANISM MODIFICAT GENETIC NU VA PUTEA FI PLASAT PE PIAȚĂ FĂRĂ A FI MAI ÎNTÂI SUPUS UNEI TESTĂRI

loading ...