NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

28 dec 2020
Terenurile abandonate de proprietari vor putea fi date în arendă autorităților publice locale. Acest lucru este prevăzut în noul proiect al Codului Funciar, aprobat de cabinetul de miniştri.
Astfel, potrivit documentului deținătorii de terenuri vor fi să întreprindă măsuri de prevenire și diminuare a impactului degradării solului conform măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole. În plus,  a fost inclusă interdicția de a dobândi dreptul la proprietate privată asupra terenurilor cu destinație agricolă de către persoanele fizice și juridice străine sau apatrizii, sub sancțiunea nulității absolute al actului juridic de dobândire. Cât priveşte acţiunea de a transmite în arendă terenurile abandonate, în document sunt stipulate condițiile.
Dacă proprietarul terenului agricol, mai mult de doi ani, nu ţine terenul într-o stare fitosanitară bună. adică îl lasă plin de buruieni, autoritatea publică locală poate să-şi rezerve dreptul de a administra terenul respectiv, dispunând arendarea lui, în următoarele condiţii:

- proprietarul terenului este obligat în scris ca în termen de trei luni să ia măsurile necesare privind folosirea terenului;
- dacă nu se conformează, autoritatea publică locală decide să dea terenul în arendă pentru un termen de maximum cinci ani prin licitaţie publică ori prin contract direct, unicului deţinător de teren adiacent.
În document se mai menţionează că administrarea terenului agricol de către autorităţile publice locale nu este un impediment pentru înstrăinarea sau constituirea altor drepturi reale de către proprietar. Proprietarul sau dobânditorii legali vor putea în orice moment, printr-o declaraţie scrisă adresată autorităţilor publice locale, să-şi întoarcă dreptul de a administra terenul agricol, contractele de arendă fiindu-le opozabile până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. Plata arendei terenului agricol va fi depozitată pe un cont special al primăriei.

Mai mult decât atât, potrivit noului Cod Funciar va fi posibil consolidarea terenurilor agricole pentru crearea unor exploatații agricole ce ar oferi posibilitatea de utilizare a tehnologiilor performante. Prin urmare,  s-a stabilit că parcelele de teren care aparțin unor proprietari străini vor putea fi reamplasate în hotarul aceluiași sector de teren consolidate.
Precizăm că noul Cod Funciar este constituit din 12 capitole și 78 articole. Documentul reglementează o nouă clasificare a terenurilor, modul de folosință a acestora, proprietatea asupra terenurilor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, terenurile fondului forestier. De asemenea, proiectul prevede obligațiunile deținătorilor de terenuri și interdicțiile de dobândire a dreptului de proprietate.
 
 
Top știri

CE TREBUIE SĂ FACĂ APICULTORII ÎN STUPINE PENTRU A EVITA ROIRILE? Cum poate fi întrerupt roitul?

22 apr 2022

PREȚURILE AU LUAT-O RAZNA. Cât costă puii, bobocii și rățuștele în acest an?

18 mai 2022

TEHNICA ÎNLOCUIRII REGINELOR. Greșeli frecvente pe care le fac apicultorii

02 mai 2022

DAVID BECKHAM S-A APUCAT DE APICULTURĂ. Fostul fotbalist intenționează să lanseze o afacere cu miere organică

06 mai 2022

EVODIA – SPECIA SALVATOARE A APICULTORILOR. Acest copac nu are concurenți la volumul de miere livrat

29 apr 2022
Din aceeași categorie

ȘI DEȘEURILE POT FI PROFITABILE. La o fermă din Fălești, bălegarul este transformat în îngrășământ organic

20 mai 2022

IRIGARE CU ÎNCĂLCARE. Începutul sezonului de irigare a culturilor agricole nu s-a lăsat fără abateri

20 mai 2022

SOIURILE DE NUCI TIMPURII PROMIT RECOLTĂ BUNĂ. Cu ce înlocuiesc fermierii îngrășămintele minerale tradiționale?

20 mai 2022

IMPORTANT! Noi condiții de export spre Turcia

20 mai 2022

TINERII FERMIERI – INTERESAȚI DE COOPERAREA ÎN AGRICULTURĂ

20 mai 2022

NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

loading ...