https://www.facebook.com/agromedia.md/ https://www.instagram.com/agromedia.md/ https://www.youtube.com/channel/UCzZqYdSFtDc62a7O3EXEmPQ
Weather forecast for Chisinau
21.28 EUR
17.92 USD
0.25 RUB
4.32 RON
0.67 UAH
NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

28 dec 2020
Terenurile abandonate de proprietari vor putea fi date în arendă autorităților publice locale. Acest lucru este prevăzut în noul proiect al Codului Funciar, aprobat de cabinetul de miniştri.
Astfel, potrivit documentului deținătorii de terenuri vor fi să întreprindă măsuri de prevenire și diminuare a impactului degradării solului conform măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole. În plus,  a fost inclusă interdicția de a dobândi dreptul la proprietate privată asupra terenurilor cu destinație agricolă de către persoanele fizice și juridice străine sau apatrizii, sub sancțiunea nulității absolute al actului juridic de dobândire. Cât priveşte acţiunea de a transmite în arendă terenurile abandonate, în document sunt stipulate condițiile.
Dacă proprietarul terenului agricol, mai mult de doi ani, nu ţine terenul într-o stare fitosanitară bună. adică îl lasă plin de buruieni, autoritatea publică locală poate să-şi rezerve dreptul de a administra terenul respectiv, dispunând arendarea lui, în următoarele condiţii:

- proprietarul terenului este obligat în scris ca în termen de trei luni să ia măsurile necesare privind folosirea terenului;
- dacă nu se conformează, autoritatea publică locală decide să dea terenul în arendă pentru un termen de maximum cinci ani prin licitaţie publică ori prin contract direct, unicului deţinător de teren adiacent.
În document se mai menţionează că administrarea terenului agricol de către autorităţile publice locale nu este un impediment pentru înstrăinarea sau constituirea altor drepturi reale de către proprietar. Proprietarul sau dobânditorii legali vor putea în orice moment, printr-o declaraţie scrisă adresată autorităţilor publice locale, să-şi întoarcă dreptul de a administra terenul agricol, contractele de arendă fiindu-le opozabile până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. Plata arendei terenului agricol va fi depozitată pe un cont special al primăriei.

Mai mult decât atât, potrivit noului Cod Funciar va fi posibil consolidarea terenurilor agricole pentru crearea unor exploatații agricole ce ar oferi posibilitatea de utilizare a tehnologiilor performante. Prin urmare,  s-a stabilit că parcelele de teren care aparțin unor proprietari străini vor putea fi reamplasate în hotarul aceluiași sector de teren consolidate.
Precizăm că noul Cod Funciar este constituit din 12 capitole și 78 articole. Documentul reglementează o nouă clasificare a terenurilor, modul de folosință a acestora, proprietatea asupra terenurilor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, terenurile fondului forestier. De asemenea, proiectul prevede obligațiunile deținătorilor de terenuri și interdicțiile de dobândire a dreptului de proprietate.
 
 
„AGROCEREALE” ARE UN NOU PREȘEDINTE. Cine este proaspătul șef ales de Adunarea Generală a Asociației afli AICI
30 jul 2021
MIGDALELE DE LA NĂPĂDENI! Le găsiți la Cămara Fest, crescute cu drag de familia Preguza
30 jul 2021
ÎNDEMNUL UE CĂTRE CONSUMATORI: Să respectăm țăranii și agricultura autentică. Ce recomandări ne sunt oferite
30 jul 2021
CEI MAI BUNI AGRICULTORI DE LA SOROCA ȘI-AU ADJUDECAT TROFEUL. Cine sunt ei și ce afaceri dezvoltă
29 jul 2021

NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

NOI REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE

loading ...