PUȘI SĂ RESTITUIE BANII PENTRU CĂ AU VÂNDUT BUNURILE CUMPĂRATE PRIN SUBVENȚIONARE DE STAT

01 sep 2022
Potrivit informațiilor făcute publice de Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, în urma verificărilor la fața locului a 200 de beneficiari de subvenții, au fost întocmite 47 de procese-verbale de contestare a iregularităților.

Ca urmare a sintezei efectuate, în urma analizei actelor de inspecție, s-au stabilit mai multe neconformități și abateri:
  • înstrăinarea totală sau parțială a bunurilor investiției care au fost subvenționate din FNDAMR, înainte de expirarea termenului specificat în Hotărârea de Guvern;
  • sacrificarea animalelor de prăsilă subvenționate, înainte de expirarea termenului specificat în Hotărârea de Guvern;
  • stabilirea faptului beneficierii de porțiune de grant nedeclarate;
  • intrarea în proces insolvabilitate/lichidare;
  • neîntreținerea obiectul investiției conform celor mai bune practici în domeniul vizat;
  • defrișarea plantațiilor supuse subvenționării, înainte de expirarea termenului specificat în Hotărârea de Guvern.
Astfel, în rezultatul încălcărilor constatate prin prisma angajamentelor asumate de beneficiarii de subvenții, a fost restituită suma de 3 761 874,92 lei.

AIPA informează:

Beneficiarul de subvenții, prin Declarația pe propria răspundere, se obligă ca în cazul în care nu respectă angajamentele asumate, să fie de acord ca investiția efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și se obligă să restituie, în termen de 15 zile calendaristice din momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației și dobânda de întârziere calculată conform legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în modul stabilit. În cazul încălcării obligațiilor invocate, precum și acei care au intrat în proces de insolvabilitate, sau lichidare, urmează să restituie suma subvenției.

La baza verificărilor inițiate a stat aspectul respectării prevederilor contractuale, menținerii criteriilor de eligibilitate, utilizării după destinație a obiectelor investiției, inclusiv stabilirea stării actuale a acestora.

PUȘI SĂ RESTITUIE BANII PENTRU CĂ AU VÂNDUT BUNURILE CUMPĂRATE PRIN SUBVENȚIONARE DE STAT

PUȘI SĂ RESTITUIE BANII PENTRU CĂ AU VÂNDUT BUNURILE CUMPĂRATE PRIN SUBVENȚIONARE DE STAT

PUȘI SĂ RESTITUIE BANII PENTRU CĂ AU VÂNDUT BUNURILE CUMPĂRATE PRIN SUBVENȚIONARE DE STAT

loading ...