REFORMAREA SECTORULUI DE IRIGARE – O PRIORITATE PENTRU AGRICULTURĂ. Vor fi implementate proiecte investiționale în acest sens

11 nov 2022
În contextul schimbărilor climatice, pe parcursul săptămânii curente, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a avut întrevederi cu o echipă de experți contractați de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), în scopul elaborării unui studiu de pregătire a proiectului privind dezvoltarea și modernizarea sectorului de irigare.
 
În cadrul discuțiilor cu conducerea FDD Moldova, echipa de experți francezi s-a arătat interesată de experiența și rezultatele obținute în urma implementării programului Compact prin intermediul căruia a fost reabilitată o parte din infrastructura centralizată de irigare și inițiată reformarea acestui sector.
 
Totodată, s-a menționat despre rolul și suportul instituției în continuarea acestei reforme, acordarea asistenței Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), proiectele investiționale implementate de instituție întru extinderea suprafețelor irigate. În același timp, s-a accentuat despre necesitatea stringentă a investițiilor în infrastructura centralizată de irigare preluată în gestiune de AUAI create în perioada post-Compact.
 
Ulterior, echipa FDD Moldova, împreună cu experții străini, au întreprins o vizită în teritoriu pentru a se familiariza cu starea de lucruri în sectorul de irigare.

Una dintre destinații a fost SCI „Blindești” (r-nul Ungheni) unde experții au avut posibilitatea de a face cunoștință cu un sistem centralizat de irigare (SCI) reabilitat integral, precum și principiile generale de funcționare ale AUAI. Ulterior, au fost efectuate vizite la câteva sisteme parțial funcționale și nefuncționale: SCI „Călinești” (s. Călinești, r-nul Fălești), preluat în gestiune de AUAI „Pădurea Domnească” și SCI „Berești” (s. Zagarancea, r-nul Ungheni) gestionat de asociația cu același nume.
 
Experții au purtat discuții cu executivul asociațiilor și agricultorii din zonă. Chiar dacă terenurile lor agricole se află la doar câțiva kilometri de râul Prut, producătorii au confirmat că se confruntă cu insuficiență de apă pentru plantații, mai ales în anii secetoși, motiv pentru care consideră imperative investițiile pentru repunerea în funcțiune a sistemelor nereabilitate, inclusiv cu suportul statului și a partenerilor de dezvoltare.

Sursa: Fondul de Dezvoltare Durabilă

REFORMAREA SECTORULUI DE IRIGARE – O PRIORITATE PENTRU AGRICULTURĂ. Vor fi implementate proiecte investiționale în acest sens

REFORMAREA SECTORULUI DE IRIGARE – O PRIORITATE PENTRU AGRICULTURĂ

Vor fi implementate proiecte investiționale în acest sens

REFORMAREA SECTORULUI DE IRIGARE – O PRIORITATE PENTRU AGRICULTURĂ. Vor fi implementate proiecte investiționale în acest sens

loading ...