SCHIMBĂRILE CLIMATICE DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA: impact, probleme asociate și soluții

08 nov 2022
Republica Moldova este o țară vulnerabilă din punct de vedere climatic și este una dintre cele mai dezavantajate din Europa din cauza climei semi aride. Potrivit expeților din domeniu, aceasta este caracterizată prin cantități foarte mici de precipitații atmosferice și temperaturi înalte în timpul verii.

Schimbările climatice influențează clima la nivel local, în sensul sporirii fenomenelor extreme, cum ar fi seceta, inundațiile, înghețurile de primăvară, grindină etc. Din cauza acestor modificări, în sectorul agricol se reduce productivitatea și calitatea produselor, iar drept consecință, poate fi afectată securitatea alimentară. O soluție pentru Republica Moldova ar fi creșterea numărului de plantații forestiere și totodată reabilitarea învelișurilor de ierburi.

În scopul diminuării impactului negativ al acestor fenomene, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în parteneriat cu Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”, în perioada septembrie-octombrie au realizat o serie de evenimente informative, dedicate autorităților publice locale, în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) la subiectul „Reabilitarea ecologică a terenurilor prin înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție și reabilitarea învelișurilor de ierburi”.
 
Reprezentanții APL-urilor și a consiliilor locale din regiunile Nord, Centru și Sud au beneficiat de instruiri teoretice, dar și au participat la activități practice și vizite în teritoriu, unde au aflat mai multe despre avantajele perdelelor/plantațiilor forestiere și învelișurilor de ierburi, dar și despre necesitatea de a crește numărul acestora pe teritoriul Republicii Moldova. 
 
Cei patru experți ai proiectului - Boris Boincean, expert în domeniul agricol, Iurie Bejan expert în schimbările climatice, Aureliu Overcenco expert în protecția mediului și Dumitru Galupa expert în silvicultură au explicat participanților, într-un limbaj accesibil despre necesitatea de a ne alinia la cerințele impuse de schimbările climatice. Specialiștii au venit cu argumente și informații explicite despre impactul negativ pe care-l au fenomenele naturii asupra solului, mediului și al securității alimentare. Totodată, aceștia au venit și cu soluții în scopul îmbunătățirii situației prin diverse acțiuni antropice.

În cadrul seminarelor teoretice au fost abordate următoare subiecte:
  • schimbările climatice de pe teritoriul Republicii Moldova, impactul acestora asupra comunităților și măsuri de diminuare;
  • impactul negativ pe care-l au schimbările climatice asupra degradării și erodării solului;
  • problemele de mediu asociate efectelor de schimbări climatice și măsurile de atenuare în comunitățile rurale. Înierbarea și gestionarea terenurilor ca măsură de reabilitare ecologică;
  • ameliorarea terenurilor degradate prin împădurire, perdelele forestiere de protecție și practicile silvo-pastorale ca măsură de reabilitare ecologică a acestora.
Participanții din raioanele din Centrul, Sudul și Nordul țării au făcut vizite la plantațiile forestiere sau de ierburi împreună cu experții din proiect și reprezentanții FARM. Avantajul vizitelor în teren este că reprezentanții APL-urilor s-au convins că plantarea intensă de arbori și ierburi contribuie atât la rezultate calitative în dezvoltarea businessului agrar, cât și la stoparea erodării solului. 
 
Pe perioada proiectului au fost informați circa 186 de reprezentanți ai APL-urilor din mai multe regiuni ale țării. Totodată, aceștia au primit și câte trei ghiduri informative reeditate tot în cadrul proiectului.

Sursa: agrofarm.md
loading ...