AGRICULTURA ECOLOGICĂ: Ce prevede noul regulament european intrat în vigoare la 01 ianuarie 2022 și ce avantaje oferă micilor fermieri

03 jan 2022

Producătorii agricoli care practică agricultura ecologică și vând direct consumatorului final produse ecologice neambalate ( fructe, legume, etc. ) sau preambalate, cu excepția hranei pentru animale, sunt scutiți de obligația de a-și notifica activitatea autorității competente ( MADR/DAJ ) și de obținerea certificatului pentru agricultura eco  de la autoritățile competente sau, după caz, de la autoritățile de control sau organismele de control, anunță AGROMEDIA cu referire la lantulalimentar.ro.
 
Eliminarea notificării pentru această categorie de operatori înseamnă mai puțină birocrație pentru ei. În același timp, obținerea certificatului pentru agricultura eco ar fi presupus costuri anuale pentru micii producători, costuri de care sunt scutiți prin aplicarea noului regulament.
 
Există însă o regulă majoră de respectat: fermierii respectivi să nu producă, să nu pregătească și să nu depoziteze altfel decât în legătură cu punctul de vânzare, sau să nu importe astfel de produse dintr-o țară terță sau să nu subcontracteze astfel de activități unei părți terțe.
 
Totodată, au și câteva condiții de respectat:
 
(a) vânzările respective să nu depășească 5 000 kg pe an;
 
(b) vânzările respective să reprezinte o cifră de afaceri anuală pentru produse ecologice neambalate care nu depășește 20 000 EUR; sau
 
(c) costurile potențiale de certificare ale operatorului să nu depășească 2 % din cifra de afaceri totală pentru produse ecologice neambalate vândute de operatorul respectiv.
 
Dacă un stat membru decide să scutească operatorii menționați la primul paragraf, acesta poate stabili limite mai stricte decât cele stabilite la primul paragraf.
 
Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia lor de a excepta operatori și cu privire la limitele până la care sunt exceptați operatorii respectivi.
 
Micii fermieri se pot asocia formând un grup de operatori, pentru a suporta mai ușor cheltuielile aferente conversiei și obținerii certificatului pentru agricultura eco.
 
REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ar fi trebuit să intre în vigoare de la 01 ianuarie 2021, dar aplicarea acestuia a fost amânată din cauza pandemiei Covid-19, prin REGULAMENTUL (UE) 2020/1693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2020.
 
Sursa:lantulalimentar.ro
loading ...