PLANUL ȘI PAȘII DE ACŢIUNI PENTRU CONVERSIE LA AGRICULTURA ECOLOGICĂ

28 jul 2023
 Conversiunea de la agricultura convenţională la cea ecologică este un proces complex cu scop dublu:
 • reorganizarea unităţii de producţie în conformitate cu prevederile actelor normative și legislaţiei comunitare și naţionale în vigoare;
 • asigurarea viitorului ecologic și economic al gospodăriei.
Premisa cea mai importantă pentru îndeplinirea acestuia este de a clarifica, preventiv, până la demararea conversiunii, care sunt şansele și riscurile administrării ecologice a întreprinderii, care sunt cerinţele faţă de infrastructură pe care ea va trebui să le satisfacă și care sunt posibilităţile de marketing.
Orice agent economic care doreşte să implementeze perioada de conversiune în gospodărie trebuie să întreprindă următorii paşi:
 • să obțină autorizare conform prevederilor stipulate în legislaţia în vigoare şi informaţii cu privire la organismele abilitate pentru implementarea perioadei de conversiune. În acest fel, se poate asigura dacă gospodăria satisface cerinţele conversiei. Împreună cu un consultant se poate planifica desfăşurarea ulterioară a conversiei;
 • se informează foarte precis asupra posibilităţilor de susţinere a inspecţiei în timpul şi după conversiune.

Un rol important în realizarea conversiei revine planificării activităţilor:
 • analiza situaţiei de pornire;
 • situaţia privind forţa de muncă, situaţia familială;
 • dimensiunea și structura exploataţiei;
 • cunoașterea solului (cartarea pedologică și agrochimică);
 • precipitaţiile, condiţiile de agromediu;
 • bilanţul îngrășămintelor disponibile;
 • situaţia fitosanitară și cea legată de îmburuienare;
 • potenţialul cu privire la creșterea animalelor;
 • bilanţul furajer ecologic;
 • clădiri, mașini, instalaţii;
 • valorificarea produselor, situaţia pieţei;
 • situaţia financiară;
 • formularea scopurilor și organizarea exploataţiei;
 • organizarea asolamentului ecologic;
 • asigurarea conveierului verde;
 • bilanţul forţei de muncă în raport cu sarcinile de sezon;
 • realizarea planului de investiţii.
 
Asolamentul știinţific argumentat și corect planificat constituie factorul tehnologic decisiv pentru reușită în agricultura ecologică. Conversia acestuia urmărește:
 • menţinerea fertilităţii solului;
 • aprovizionarea efectivului de animale cu furaje (conveierul verde);
 • obţinerea unei producţii satisfăcătoare, fără utilizarea produselor chimice de sinteză;
 • combaterea buruienilor;
 • menţinerea plantelor sănătoase.
 
Conveierul verde sau „banda rulantă verde” este succesiunea de culturi prin care se aprovizionează animalele din fermă cu furaje verzi suculente pe întreaga perioadă de vegetaţie/ în conveierul verde sunt organizate asolamente furajere, plantele perene cultivate pentru furaj, pășunile și fâneţele naturale acolo unde există. În fiecare zonă se vor cultiva plantele care au o valoare pe piaţă cât mai bună într-o rotaţie raţională prin aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare.
 
Ameliorarea fertilităţii solului și controlul buruienilor perene – este o activitate foarte importantă pentru realizarea unei conversii satisfăcătoare, cel mai des implementată prin folosirea îngrășămintelor verzi. Îngrășămintele verzi protejează și ameliorează structura solului, rădăcinile lor granulează solul și formează humus acolo unde ele se descompun.
 
Plantele utilizate în acest scop sunt în majoritate leguminoase (lupin, mazăre, bob, măzăriche, sulfină etc.), totodată pot fi folosite și alte plante, ca de exemplu secara, floarea-soarelui, rapiţa muștarul și altele. Aceste plante pot fi utilizate singure sau în amestec de mai multe specii, pentru a produce un îngrășământ mai complex.
 
Combaterea buruienilor perene este o etapă deosebit de importantă în procesul de conversiune. Atenţie deosebită trebuie de acordat la controlul corespunzător al buruienilor și nu combaterea totală a acestora. În agricultura ecologică, în mod inevitabil se înmulţesc buruienile perene cu înrădăcinare adâncă. Aceste plante se pot combate selectiv cu mijloacele mecanice, manuale, dar şi prin alternarea cultivării culturilor în spaţiu şi timp (rotaţie şi asolamentul culturilor).
 
Cu informații pe larg despre procesul de certificare în agricultura ecologică vom reveni.
 
Bibliografie: GHID PRIVIND BUNELE PRACTICI ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE.
loading ...