PRODUSELE AGRICOLE ECOLOGICE, CERTIFICATE CONFORM REGULILOR UE

21 jun 2023
O misiune de experți din Germania și Cehia va oferi suport în cadrul unui atelier de lucru, cu genericul „Armonizarea legislației naționale privind producția agroalimentară ecologică la acquis-ul comunitar”. Evenimentul are scopul de a consolida capacitatea sistemului național de certificare a producției ecologice agroalimentare în conformitate cu regulile Uniunii Europene.

Timp de trei zile, vor fi organizate o serie de activități, legate de alinierea la acquis-ul UE; stabilirea mecanismului de certificare și înglobare a mecanismului în legislația Republicii Moldova; asigurarea dezvoltării capacităților MAIA și ANSA pentru implementarea controlului de stat asupra organismelor de certificare și controlul oficial al pieței. De asemenea, părțile interesate vor avea ocazia să propună recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, pentru a fi în conformitate cu rigorile UE.Atelierul este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu suportul Comisiei Europene prin instrumentul TAIEX și întrunește reprezentanți ai instituțiilor de ramură, experți, membri ai asociațiilor de profil, ai organismelor de inspecție și certificare naționale.

Dezvoltarea sistemului de agricultură ecologică este o prioritate pentru minister, întrucât comercializarea producției ecologice este o șansă în plus de a accesa piețele externe. Constatăm că cererea de produse agricole ecologice este în creștere atât la nivel internațional cât și național, iar țara noastră are potențial și condiții favorabile de producere. Din acest motiv este important să avem o legislație echivalentă cu cea a UE și să aplicăm aceleași principii și norme în producția agroalimentară ecologică, a comunicat Sergiu Gherciu, secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Agricultura ecologică din țara noastră își are începuturile în anul 2003. În prezent, suprafața terenurilor agricole pe care se cultivă produse ecologice este de circa 30 000 ha.

Exportul anual de produse agroalimentare ecologice este de peste 50 mii tone. Guvernul Republicii Moldova a început să susțină acest sector în anul 2017, prin acordarea subvențiilor la hectar pentru perioada de conversie în dependență de tipul de cultură și prin compensarea cu 20% la comercializarea produsului ecologic. Anual, din fondul de subvenționare sunt alocate în jur de 7 – 8 milioane de lei, iar numărul de beneficiari este de peste 70.
loading ...