15 NOIEMBRIE - data limită pentru depunerea cererilor de solicitare a compensației parțiale a accizei la motorină

11 nov 2022
Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, 15.11.2022 - este data limită de recepționare a cererilor de acordare a compensației parțiale a accizei la motorina facturată în perioada 01 iulie – 15 noiembrie 2022, conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 275 din 27.04.2022 privind modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022.
 
Regulamentul prevede că accizele la motorină se compensează după cum urmează:
  1. în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, clasificate conform prevederilor Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
  2.  în cuantum de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă – pentru alte categorii de întreprinderi care nu sunt specificate în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
  3. în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile din sectorul zootehnic.
Depunerea dosarelor de solicitare a compensației se face de către administrator/reprezentant legal la secția/serviciul teritorial al AIPA din aria în care solicitantul își desfășoară activitatea. În acest context, AIPA îndeamnă să se depună dosarul conform termenului stabilit, la subdiviziunile teritoriale ale Agenției, spre a beneficia de acest suport din partea statului.
 
Regulamentul de acordare a motorinei, dar și documentele necesare pentru solicitarea ajutorului financiar sunt disponibile pe pagina web a Agenției, compartimentul „Compensații - motorină - 2022”.
 
Pentru mai multe informații, accesați acest link
 
loading ...