START DEPUNERE CERERI DE AJUTOR PENTRU FERMIERII AFECTAȚI DE CRIZELE DIN 2022

23 aug 2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează apelul de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului pentru fermierii afectați de consecințele crizelor din anul 2022.
 
Menționăm că, în acest scop, Guvernul a aprobat alocarea a 200 de milioane de lei. Instituția responsabilă de colectarea cererilor de ajutor este Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
 
Așadar, începând cu data de 24 august, fermierii se pot apropia la oficiile teritoriale ale AIPA, pentru a depune setul de documente. Termenul limită este 29 septembrie 2023.
 
Pentru a obține ajutorul, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții:
1) face dovada însămânțării cu culturi cerealiere din prima grupă pentru roada anului 2023;
2) să dețină în proprietate, folosință sau să exercite posesiunea asupra terenului cu destinație agricolă;
3) să dispună de cont bancar în monedă națională (MDL);
4) suprafața indivizibilă nu este mai mică de 0,5 ha pentru toate culturile eligibile;
5) nu este intentată față de acesta procedura falimentului, procedura simplificată a falimentului sau procedura de dizolvare cu lichidare;
6) nu este inclus în Lista de interdicție a subiecților subvenționării.
 
Pentru informații cu privire la condițiile de accesare a ajutorului, criteriile de eligibilitate, actele obligatorii, procedura de depunere a cererilor și cuantumul plăților, accesați Regulamentul.
loading ...