MAIA ANUNȚĂ CONCURS PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR AL ONVV

23 jun 2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV).

La funcţia de director al IP ONVV poate candida orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiţii:
 • este cetăţean al Republicii Moldova;
 • cunoaşte limba română;
 • cunoaște limba engleză la nivelul C1;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • la data expirării termenului-limită de depunere a dosarului are cel puțin 4 ani până la împlinirea vârstei de 65 ani;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale;
 • are studii superioare de licență la una din următoarele specialități sau echivalente acesteia: tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare, horticultură, viticultură, management, marketing, economie sau drept;
 • are studii superioare de master în tehnologia industriei alimentare, agricultură, economie, administrație publică sau drept;
 • nu este afiliat unei persoane fizice sau juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, care desfășoară activitate de antreprenoriat în sectorul vinificației, viticulturii și pepinieritului viticol;
 • nu are calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu persoanele fizice afiliate întreprinderilor menționate la lit. i);
 • nu are interdicție de a ocupa anumite funcții.
Dosarul de concurs se depune la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Serviciului managementul documentelor, bir. 1405, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162.

Data limita de depunere a dosarelor: 24.07.2023, ora 17:00.

Persoanele interesate pot afla condițiile de participare la concurs, accesând linkul.
loading ...