ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR CENTRALELOR ELECTRICE AMENAJATE PE ACOPERIȘ!

25 sep 2023
Amplasarea surselor de energie regenerabilă pe acoperișurile cu învelitori combustibili este interzisă. Anunțul a fost făcut public de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
 
Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022, interzic amplasarea surselor de energie regenerabilă pe acoperișurile din elemente constructive executate din materiale combustibile (C1-C4) și hidroizolante cu materiale cu clasa de combustibilitate (C1-C4). Acestea pot propaga incendiul de pe învelitoarea acoperișului pe elementele portante ale acestora, indiferent de gradul de rezistență la foc a clădirii.
 

Pe ce tip de acoperiș este permisă instalarea panourilor solare?

Este permisă amplasarea surselor de energie regenerabilă pe acoperișuri executate din elemente constructive nepericuloase la incendiu (KO) (planșee monolite, planșee prefabricate ș.a.), hidroizolate cu materiale combustibile din mastic bituminos, carton asfaltat, pastă hidroizolantă, membrană lichidă, bandă bituminoasă, rășină bituminoasă, precum și asupra celor din foi de ardezie, țiglă metalică montate pe elemente constructive cu clase de pericol de incendiu K1-K3.
 
Astfel, ANRE atenționează electricienii autorizați, proiectanții centralelor electrice și beneficiarii finali despre necesitatea respectării prevederilor actelor normative menționate în scopul exploatării în condiții de securitate și inofensive a instalațiilor electrice.
 
În același timp, la executarea instalațiilor/centralelor electrice se respectă cerințele stabilite de:
  • Legea cu privire la energia electrică;
  • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
  • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  • Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996;
  • NCM A.07.02 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții”.
loading ...