LEGISLAȚIA RM, RACORDATĂ LA CEA UE. A fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal

28 feb 2023
Guvernul a votat armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. În cadrul ședinței de Guvern de astăzi, 28 februarie, a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal, în vederea asigurării continuității armonizării legislației Republicii Moldova cu legislația UE în domeniul politicii vamale și facilitării comerțului.

Prezentul Regulament va asigura o armonizare deplină a legislației vamale și va facilita procesul de integrare în piața comună a Uniunii Europene. Aceasta din urmă va contribui la  dezvoltarea în continuare a comerțului internațional, în special cu Uniunea Europeană, prin simplificarea, modernizarea și standardizarea proceselor în domeniul vamal, susține ministrul Finanțelor, Veronica Sirețeanu. 

Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:
  • reglementarea mecanismelor de eliberare, suspendare, retragere, modificare și anulare a autorizației de operator economic autorizat;
  • modul de emitere a deciziilor privind aplicarea legislației vamale;
  • factorii pe baza cărora se aplică drepturi de import sau de export;
  • modul de constituire a garanțiilor vamale;
  • procedura de rambursare și remitere a datoriei vamale;
  • regulile privind plasarea mărfurilor sub un regim vamal;
  • procedurile speciale;
  • organizarea și planificarea controlului vamal etc.
De asemenea, documentul reglementează forma și modul de completare a deciziilor și formularelor vamale printre care: angajamentul garantului; cererea de autorizare pentru utilizarea declarației simplificate și înscrierea în evidențele declarantului; modelul cererii și al autorizației pentru funcționarea unui antrepozit vamal; modelul cererii și al autorizației pentru derularea regimului de admitere temporară, perfecționare activă, perfecționare pasivă, destinația finală.

Prevederile Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.
loading ...