LICITAȚIE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNFIINȚARE/REABILITARE A PĂȘUNILOR

28 aug 2023
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Proiectului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația pentru: ,,Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor (6 loturi)”.

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obține credite și venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor. În cazul asocierilor în participație (Joint Venture (JV)), fiecare membru trebuie să îndeplinească criteriile legale de eligibilitate, dar toți membrii împreună (colectiv) trebuie să îndeplinească criteriile de calificare.

Cerințe minime de calificare:
  1. Experiență în calitate de antreprenor în executarea a cel puțin unui contract, pentru lucrări de valoare și complexitate similară cu lucrările incluse în prezenta invitație (înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi și / sau în executarea lucrărilor agricole (lucrări de pregătire a solului, semănatul culturilor agricole, administrarea îngrășămintelor), în ultimii trei ani;
  2. Disponibilitatea personalului cheie: diriginte de șantier (a se atașa CV-ul) și muncitori pentru executarea lucrărilor;
  3. Disponibilitatea în proprietate prin contracte de leasing/închiriere următoarele echipamentelor esențiale cu o vechime nu mai mare de 18 ani:
  • Tractor cu puterea motorului de minim 80 CP
  • Scarificator/Subsoiler/Cizel
  • Grapă cu discuri
  • Freză pentru prelucrarea solului
  • Tăvălug agricol
  • Semănătoare (adaptabilă pentru semințe de iarbă și îngrășăminte)
  • Stropitoare cu brațe
Această achiziție se bazează pe metoda National Shopping, așa cum este prezentată în Manualul de achiziții al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului IFAD la adresa https://www.ifad.org/en/project-procurement.
 
Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, bir. 1304) până la data de 7 septembrie 2023, ora 15:00. Toți ofertanții vor fi informați prin intermediul adresei de email despre deschiderea ofertelor. Pentru mai multe detalii, accesați pagina UCIP IFAD.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md până la data de 4 septembrie 2023, ora 15:00. UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 6 septembrie 2023, ora 15:00.
 
 
loading ...