PROCEDURA DE ELABORARE ȘI APROBARE A CADASTRULUI FUNCIAR ANUAL VA FI SIMPLIFICATĂ

22 jun 2023
Parlamentul a aprobat, în prima lectură, un proiect de modificare a mai multor acte normative în acest sens, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei alimentare.
 
Potrivit documentului, competența de aprobare a cadastrului funciar anual va fi delegată de la Guvern către Agenția Relații Funciare și Cadastru, care este autoritatea administrativă de implementare a politicilor în domeniul îmbunătățirii funciare, relațiilor funciare și monitoringului funciar la nivel național. De asemenea, Agenția respectivă va fi responsabilă de publicarea fișelor cadastrale pe portalul guvernamental al datelor deschise. Tot Agenția va efectua monitorizarea stării de calitate a solului, în baza unei metodologii aprobate de ministerul de resort și cu suportul entităților și instituțiilor științifice în domeniu.
 
Cadastrul funciar reprezintă un sistem care conține informații și documente despre regimul juridic al terenurilor, despre atribuirea lor deținătorilor de terenuri, despre parametrii cantitativi, calitativi și valoarea economică a terenurilor etc. În prezent, cadastrul funciar este ținut de autoritățile administrației publice locale.
loading ...