PROCESATORII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, obligați prin lege să dețină stații de preepurare/epurare a apelor uzate

24 aug 2022
Epurarea apelor uzate industriale este un subiect de actualitate. Potrivit legislației, procesatorii din industria alimentară își pot desfăşura activităţile licențiate doar dacă dețin stații proprii de preepurare/epurare a apelor uzate. Acest lucru este necesar pentru protecția mediului înconjurător și a sănătății umane.

În acest sens, a fost organizată o ședință de lucru dintre procesatori și autorități, unde au fost discutate principalele probleme privind îndeplinirea cerințelor de epurare a apelor uzate.

„Trebuie să asigurăm ca toate procesele tehnologice să fie desfășurate conform rigorilor legislative, iar noi să ajutăm agenții economici să se conformeze. Trebuie să stabilim o fază de tranziție, cu termeni concreți în care procesatorii să adopte măsurile necesare.

Fiecare trebuie să reducă impactul proceselor de producție asupra mediului. Ne vom implica să atragem resurse financiare pentru ca să ajutăm întreprinderile să construiască stații de epurare”, a declarat ministrul Vladimir Bolea.

Potrivit unor procesatori, înființarea unei stații de epurare a apelor uzate ar fi prea costisitoare, iar pentru unele întreprinderi producătoare, proiectarea unei stații de epurare ar fi imposibilă din cauza că își desfășoară activitatea în oraș, în preajma blocurilor locative.

În cadrul discuțiilor, oficialul a subliniat importanța identificării unor soluții individuale pentru cei care se confruntă cu dificultăți tehnice în crearea stațiilor de epurare.

În prezent potrivit datelor prezentate de SA Apă Canal Chișinău, peste 260 de agenți economici din municipiu au înregistrat depășiri privind concentrația maximă admisibilă de poluanți în apele uzate. Unele întreprinderi au inițiat proiecte de construcție a stațiilor de tratare a apelor uzate.
 
loading ...