REPUBLICA MOLDOVA A ADERAT LA CONVENȚIA PRIVIND FACILITAREA TRAFICULUI MARITIM INTERNAȚIONAL

19 jan 2023
Republica Moldova a aderat la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional. Astfel, complexul portuar Giurgiulești va opera un număr mai mare de nave. Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv proiectul de lege, în cadrul ședinței guvernului din 18 ianuarie.

Odată cu aderarea Republicii Moldova la Convenția prenotată vor fi înlăturate bariere birocratice, se va micșora timpul procedural de aplicare, va fi stabilit un format clar asupra informațiilor care necesită a fi prezentate la fiecare organ de specialitate implicat în procedura de sosire și plecare a navelor. Va fi posibilă digitalizarea și schimbul rapid de informații între state. Va permite reorganizarea mai eficientă a operării navelor în complexul portuar Giurgiulești, drept rezultat, se va micșora timpul de staționare de operare a navei în port, iar la rândul său armatorul va achita mai puțin pentru staționare, a spus Andrei Spînu.

Potrivit vicepremierului, implementarea prevederilor Convenției va ajuta la prevenirea întârzierilor inutile în traficul maritim, în special:
  • va fi facilitat traficul în port;
  • vor fi reduse formalitățile de intrare/ieșire a navelor;
  • va fi creat creat ghișeului unic electronic în port unde armatorii/operatorii navelor și agenții de nave pot îndeplini obligațiile de raportare în format electronic aplicate navelor care sosesc și pleacă din port, la un sistem informațional electronic aplicat tuturor autorităților de control vizate;
  • va fi redus timpul de control al autorităților;
  • vor fi reduse cheltuielile autorităților și armatorilor navelor.
Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional a fost adoptată la Londra, în aprilie 1965, și stabilește un set de formulare standardizate pe care trebuie să le depună navele la sosirea sau la plecarea în/dintr-un port al unui stat semnatar al Convenției.
loading ...