RESTRUCTURĂRI LA ANSA. Mai puține subdiviziuni, mai puțini directori, dar salarii mai mari

11 jan 2023
Mai puține subdiviziuni și mai puțini directori la ANSA. Guvernul a promovat proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Astfel, vor fi efectuate următoarele modificări esențiale ce țin de organizarea și funcționarea ANSA:
  1. Au fost optimizate subdiviziunile teritoriale subordonate dintr-un număr de 23 de direcții în 10, fără personalitate juridică, conform modelului Cancelariei de Stat, fiind preluate, de către aparatul central al Agenției, prerogativele managementului instituțional ale subdiviziunilor teritoriale.
  2. Va fi redus numărului de funcții de conducere de la 244 de unități la 145 de unități. Aceasta prevede un coraport de 12%, adică cu 8 % mai puțin ca în prezent, ceea ce va asigura buna executare a atribuțiilor funcționale ale Agenției cu privire la executarea controalelor de stat,  fiind o premisă cu privire la monitorizarea vieții și sănătății consumatorilor, or controalele menționate sunt executate în exclusivitate de către angajații cu funcție de execuție.
  3. Va fi majorat salariul angajaților Agenției, având în vedere specificul funcției și atribuțiile complexe ale acestora.
  4. Noua formulă prevede consolidarea eficacității sistemului de control intern managerial în domeniul integrității instituționale, asigurând prevenirea și combaterea corupției conform  principiului de toleranță zero față de ilegalități și conform standardelor Uniunii Europene.
loading ...