START SEZONUL DE VÂNĂTOARE. Cum obținem permis pentru a vâna în zona de frontieră?

17 aug 2023
A fost dat start sezonului de vânătoare. În acest context, Poliția de Frontieră vine cu unele recomandări. Astfel, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare condițiile de autorizare a vânătorii în zona de frontieră sunt următoarele.
 
Pentru autorizarea vânătorii în zona de frontieră, Poliţia de Frontieră eliberează persoanei un aviz (în condițiile deținerii permisului de acces în zona de frontieră), care reprezintă acordul scris. Potrivit avizului, posesorul beneficiază de dreptul de aflare în zona de frontieră pentru desfășurarea vânătorii, în termenul de vânătoare stabilit şi în limitele sectorului indicate în aviz.
 
Avizul pentru desfășurarea vânătorii în zona de frontieră este obligatoriu pentru toți solicitanții pentru efectuarea vânătorii, inclusiv pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localitățile ale căror hotare se află în zona de frontieră.
 
Cum obținem avizul de vânătoare în zona de frontieră?
Avizul poate fi obținut în baza permisului electronic de acces în zona de frontieră prin accesarea site-ului oficial al Poliției de Frontieră, la capitolul Informații utile, rubrica „E-Permis” sau acces direct pe link: epermis.border.gov.md. Persoanele vor completa formularele cu informația solicitată, iar ulterior, după examinarea cererii, vor recepționa pe adresa de e-mail indicată avizul pentru vânătoare semnat electronic.
 
Pentru consultații cu privire la corectitudinea îndeplinirii online a cererilor, solicitanții pot apela la numărul de contact: 022.264.562 sau se pot adresa la una dintre cele mai apropiate subdiviziuni ale Poliției de Frontieră.
loading ...