VREȚI SĂ OBȚINEȚI CERTIFICARE LA SANDARDE INTERNAȚIONALE (GLOBALG.A.P., GRASP, SMETA, IFS)? USAID oferă consultanță gratuită

01 feb 2023
Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova (PCRR) lansează un apel pentru solicitări de asistență tehnică (servicii de consultanță și instruire) pentru susținerea implementării cerințelor standardelor internaționale, care contribuie la facilitarea exporturilor de produse horticole în stare proaspătă, inclusiv:
  • bunele practici agricole - în baza standardului GLOBALG.A.P.;
  • bunele practici sociale – în baza modulului GLOBALG.A.P. privind practicile sociale GRASP, ghidului SMETA sau altui standard similar;
  • sisteme de gestiune a siguranței alimentare – în baza standardelor IFS Food, IFS Broker sau IFS Logistics (pentru companiile ce exportă produse de la alți fermieri), sau altui standard similar.
Cine poate beneficia

Asistența poate fi solicitată de către producătorii și exportatorii de produse horticole în stare proaspătă, organizațiile de producători (cooperative sau grupuri de producători) și asociațiile sectoriale. Urmare acestui apel, vor fi selectați 15 producători sau grupuri de producători agricoli care vor beneficia de asistență. PCRR va acoperi costurile serviciilor de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor standardelor internaționale, iar solicitanții selectați vor acoperi costurile serviciilor de audit și certificare.

Data lansării proiectului: 1 februarie 2023
Data încheierii: 28 februarie 2023
Formularul de aplicare disponibil pe acest LINK Google Drive.
 
Experiența PCRR și a partenerilor săi demonstrează că implementarea bunelor practici agricole și sociale contribuie la:
  • sporirea eficienței proceselor de producere și manipulare post-recoltare,
  • creșterea calității și siguranței alimentare a produselor și
  • creșterea exporturilor datorită corespunderii cu cerințele importatorilor din UE și alte regiuni.
Implementarea și certificarea conformității cu cerințele standardelor GLOBALG.A.P. și GRASP la un număr cât mai mare de gospodării agricole este un factor critic pentru a menține tendințele pozitive de creștere a exporturilor de produse horticole proaspete moldovenești către UE.

Marea majoritate a comercianților cu amănuntul din UE solicită în mod obligatoriu certificarea GLOBALG.A.P. pentru toți furnizorii lor de fructe în stare proaspătă, precum și confirmarea aplicării unui tratament etic în raport cu  forța de muncă (fapt ce poate fi confirmat prin certificarea GRASP, un modul adițional la standardul de bază GLOBALG.A.P.)

Totodată, unele rețele internaționale și mari importatori solicită de la furnizorii lor să fie auditați conform Ghidului SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), care are obiective similare modulului GRASP și poate fi considerată o alternativă a acestuia. Iar pe lângă certificarea GLOBALG.A.P. a produselor primare, majoritatea rețelelor din UE solicită și certificarea sistemelor de management a siguranței alimentare de la intermediarii care consolidează volumele de la mai mulți fermieri și asigură logistica lor din țara de origine până la rețea, standardele reprezentative fiind IFS Food, IFS Broker și IFS Logistics, în funcție de complexitatea activității intermediarului.

Dosarul de aplicare și copia înregistrării legale a solicitantului se va expedia înformat electronic (versiunea Word și PDF) la adresa rcra@chemonics.md, indicând în titlul mesajului codul de referință No. MoldRCRA_Standarde_2023. Întrebările referitoare la această solicitare pot fi expediate prin e-mail la adresa rcra@chemonics.md.  
 
loading ...