ANTREPRENORII POT BENEFICIA DE COMPENSAREA DOBÂNZILOR LA CREDITE INVESTIȚIONALE. Data limită de depunere a cererilor – 28 februarie

15 feb 2023
Agenții economici care au contractat credite investiționale în lei până în data 1 august 2022, de la bănci, Organizații de Creditare Nebancară (OCN) sau Asociații de Economii și Împrumut (AEl) pot beneficia de compensare a dobânzilor în mărime de 2 puncte procentuale din partea statului.

Cererile de compensare sunt recepționate de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în format online pe https://compensatii.oda.md/ , până în data de 28 februarie 2023.
Suma cumulativă a compensației nu va depăși 300 de mii de lei per companie.

Creditele eligibile:
 1. Acordate în scop investițional (va fi indicat de creditor în document confirmativ)
 2. Valuta - Leu moldovenesc (MDL)
 3. Active la 01.08.2022
 4. Sunt clasificate la Creditor în categoria de risc „Standard”, „Supravegheat” sau care sunt reclasificate în categoria „Substandard” ca efect al prelungirii și/sau renegocierii (va fi indicat de creditor).
Domeniile în care au fost finanțate investițiile:
 1. Agricultură, silvicultură și pescuit
 2. Industria extractivă
 3. Industria prelucrătoare
 4. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
 5. Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
 6. Activități de cazare și alimentație publică
 7. Informații și comunicații
 8. Învățământ
 9. Sănătate și asistență socială
Frecvența plății compensației

Lunar, în luna următoare acceptării cererii și aprobării statutului de Beneficiar, direct la contul utilizat de către beneficiar (IMM) la creditor pentru decontările aferente creditului.
Pentru mai multe detalii, accesați GHIDUL EXPLICATIV.

sau contactați Centru de consultanță +373 22 225 799
loading ...