COMPENSAREA DOBÂNZILOR LA CREDITELE INVESTIȚINALE PENTRU IMM-URI. ODA primește cererile de solicitare

05 dec 2022
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) recepționează cereri de la Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru compensarea dobânzilor la creditele investiționale și anume:
  • Credite investiționale acordate în LEI;
  • Contractate până la data 01 august 2022 de la bănci, Organizații de Creditare Nebancară (OCN) sau Asociații de Economii și Împrumut (AEl);
  • Se va compensa 2 puncte procentuale  din dobânda aferentă perioadei august-decembrie 2022;
  • Suma cumulativă a compensației nu va depăși 300 mii lei per agent economic.
Cererile de compensare pot fi depuse în format online pe https://compensatii.oda.md/, până în data de 28 februarie 2023.

Plata compensației se va efectua lunar, în luna următoare acceptării cererii și aprobării statutului de beneficiar, cu suportul Agenției de Guvernare Electronică (AGE) prin intermediul mecanismelor MPay care asigură posibilitatea de transferare rapidă a banilor.

Ghidul explicativ poate fi accesat AICI.

Amintim că antreprenorii care au luat credite pentru investiţii vor primi compensaţii pentru creşterea dobânzilor, cauzată de inflaţie. Ministerul Economiei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, platforma online și mecanismul de compensare parțială a dobânzilor la creditele accesate de ÎMM-uri în scop investițional. Bugetul total al programului este de 200 de milioane de lei.

Pentru mai multe detalii, vedeți materialul.
loading ...