CREDIT CU PORȚIUNE DE GRANT PENTRU TINERI ȘI FEMEI ANTREPRENOARE

26 jun 2023
Tinerii antreprenori și Femeile antreprenoare, pasionați de domeniul afacerilor agricole, pot beneficia de un produs financiar conceput în exclusivitate pentru necesitățile lor. Este posibil în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (TRTP), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul de Adaptare.

Obiectivul proiectului este de a permite celor săraci din mediul rural, în special tinerii, femeile și micii fermieri, să își crească capacitatea de producție, rezistența la riscurile economice, de mediu și climatice și a asigura accesul acestora la piețe.
 
Finanțare pentru tineri și pentru femei

Termenul de depunere a cererilor de finanțare: apel deschis până la epuizarea resurselor  financiare disponibile.
Proiectul își propune finanțarea a aproximativ 70 de cereri până în anul 2027.
Aria de implementare: toate localitățile rurale care se află sub controlul Guvernului Moldovei, inclusiv a Unității Teritoriale Autonome din Găgăuzia.
UCIP IFAD va urmări respectarea indicatorilor prevăzuți de Proiect: 40% din numărul total de beneficiarii proiectului vor fi femei și 40 %  – tineri.

Întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți pot fi eligibile dacă activitatea de afaceri se desfășoară în mediul rural, confirmată pe baza certificatului de înregistrare a subdiviziunii/ a obiectelor impozabile, eliberate de autoritatea publică responsabilă.
 
Grupul țintă: întreprinderile rurale micro (întreprinderi înregistrate legal) deținute și administrare de tineri până la 40 de ani și/sau de femei (fără limită de vârstă) și îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul Proiectului.
 
Cerințele de eligibilitate pentru Beneficiarii de grant:
 
   a) sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenoriat, sub orice formă juridică, și au toate permisele, licențele și aprobările necesare pentru desfășurarea activității de afaceri;
   b) mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;
   c) se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro;
   d) se conformează actelor legislative și standardelor de protecție a mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului;
   e) activitatea este bazată pe proprietatea privată, deținută (membri/fondatori) și administrată de cetățeni moldoveni, tineri bărbați până la 40 de ani și/sau femei;
   f) suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți membrii/ fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor/ membrilor, nu va depăși 10 hectare.

Mai multe detalii, vedeți accesând acest LINK.
loading ...