GARANȚII FINANCIARE DE STAT PENTRU AGRICULTORII DIN REPUBLICA MOLDOVA. Creditele pot fi accesate fără perceperea comisionului de garantare pentru primul an

06 apr 2022
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia gratuit de garanții financiare de stat, oferite de Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), ODIM. Creditele garantate de stat pot fi accesate la una din cele 10 bănci partenere, fără perceperea comisionului de garantare pentru primul an de acțiune al garanției. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

FGC ODIMM este un instrument de suport antreprenorial, creat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care are misiunea de a emite garanții financiare ce garantează creditele solicitate de Întreprinderile Mici și Mijlocii de la instituțiile financiare partenere (Băncile comerciale).

Garanția Financiară este un angajament în formă scrisă față de o bancă comercială parteneră, asumat de către ODIMM, privind asigurarea cu gaj suficient a creditelor acordate Întreprinderilor Mici și Mijlocii conform Produselor de garantare gestionate.

De garanții financiare poate beneficia orice întreprindere micro, mică sau mijlocie care corespunde criteriilor prevăzute de poate beneficia de garanții financiare.
Se definesc ca fiind întreprinderi mici şi mijlocii întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au un număr mediu anual de salariați (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de până la 250;
- realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de până la 50 de milioane de lei sau dețin active totale (active imobilizate și active circulante) de până la 50 de milioane de lei, conform ultimei situații financiare aprobate.

Pentru a beneficia de un credit în condiții preferențiale, doritorii trebuie să se adreseze la una din băncile partenere cu care ODIMM are semnate acorduri de colaborare și să solicite un credit garantat.

Examinarea cererii de credit este efectuată de către fiecare creditor în conformitate cu procedurile și reglementările bancare interne.
După acceptarea de către Creditor a proiectului spre finanțare, în cazul în care întreprinderea are capacitate de rambursare a creditului dar nu dispune de suficiente garanții reale pentru asigurarea creditului și corespunde criteriilor pentru solicitarea unei garanții financiare, creditorul va expedia pe adresa ODIMM o cerere de garantare unică, semnată de creditor și debitor (ÎMM), iar ODIMM în termen de maxim 5 zile va examina posibilitatea emiterii unei garanții financiare.

Produs de garantare - oferta cu condiții specifice de garantare pentru fiecare tip de garanție financiară, ce garantează creditele solicitate de ÎMM-uri de la băncile comerciale și acoperă de la 50% până la 80% din suma creditului contractat, cu o valoare de până la 7 mln lei.

* Pentru garanțiile emise până la 31.12.2022, aferente creditelor solicitate de întreprinderile ce activează mai mult de 12 luni, cota maximă de garantare constituie 80%.
* Comision de garantare 0% pentru primele 12 luni, pentru toate garanțiile solicitate până la data de 31.12.2022
 
 

GARANȚII FINANCIARE DE STAT PENTRU AGRICULTORII DIN REPUBLICA MOLDOVA. Creditele pot fi accesate fără perceperea comisionului de garantare pentru primul an

GARANȚII FINANCIARE DE STAT PENTRU AGRICULTORII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Creditele pot fi accesate fără perceperea comisionului de garantare pentru primul an

GARANȚII FINANCIARE DE STAT PENTRU AGRICULTORII DIN REPUBLICA MOLDOVA. Creditele pot fi accesate fără perceperea comisionului de garantare pentru primul an

loading ...