DECIS! R. Moldova împrumută de la Banca Mondială 50 de milioane pentru agricultură

21 jul 2023
Parlamentul a ratificat Acordul cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind împrumutul de 50,1 milioane de euro destinat agriculturii. Banii sunt pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”.
 
Ministerul Agriculturii a explicat cum vor fi repartizați banii. De finanțare se vor bucura fermierii din sectorul zootehnic, sub formă de grant, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare, precum și instituții de stat ca AIPA, ANSA  și Centrului de Consultanță în Agricultură și a Centrelor de Excelență Veterinară.

Astfel, vor fi acordate:
  • Granturi investiționale în sumă de 21 mln SUA pentru stimularea inițiativelor de promovare și dezvoltare a sectorului zootehnic.
  • 25 mln SUA vor fi direcționați pentru reabilitarea infrastructurii primare și secundare de irigații.
  • Circa 6.5 mln SUA sunt planificați pentru fortificarea capacităților AIPA și ANSA, precum și pentru oferirea sprijinului la înființarea Centrului de Consultanță în Agricultură și a Centrelor de Excelență Veterinară.
  • Circa 2.5 mln SUA vor fi utilizați pentru managementul proiectului.
Proiectul are menirea de a sprijini obiectivele de îmbunătățire a serviciilor agricole publice, stimulare a creșterii orientate spre piață și sporirea rezilienței beneficiarilor de a crește accesul la serviciile de irigare. Totodată, sunt prevăzute măsuri prompte de răspuns în cazul unor eventuale crize sau urgențe.
 
Asistența financiară va avea mai multe beneficii economice generale, inclusiv crearea de noi locuri de muncă, consolidarea rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice, implementarea unor practici agricole avansate și promovarea producției animaliere ecologice, creșterea veniturilor beneficiarilor.
 
Proiectul „AGGRI” urmează a fi implementat până în septembrie 2029.
loading ...