GRANTURI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN ZONA RURALĂ. Finanțarea se oferă pentru drumuri și sisteme de irigare

30 mai 2022
UCIP IFAD lansează apelul de granturi pentru finanțarea proiectelor de infrastructură
 
Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:
  1. Irigare
  2. Drumuri
Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de APL în colaborare cu grupul-client către UCIP IFAD. Pentru obținerea suportului financiar grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I.
Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.
Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea suportului financiar de construcție a obiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.
Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură publică rurală și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.
Va completa Formularul de aplicare  pentru IFAD VIII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vedeți Modelele de documente) şi le va depune la UCIP IFAD în perioada indicată. Grupul-client/Primăria poate depune doar o singură cerere pe an.

Condițiile de finanțare şi evaluare

Contribuția minimă solicitată de la beneficiari trebuie să fie doar în valoare bănească în mărimea determinată în funcție de tipul de infrastructură:

1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
cel putin 10% din costul total al lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea TVA, din care cel puțin 25% vor trebui în mod obligatoriu să fie din resurse private, adică de la micii agricultori sau întreprinderile agricole beneficiare, în timp ce restul(75%) poate, dar nu este obligatoriu a fi asigurat prin finanțare publică, adică din bugetul autorităților publice locale (primaria). In cazul când APL nu contribuie la finanțarea obiectului de infrastructură, toată valoarea contribuției urmează a fi achitată de membrii privați ai Grupului-client.

2. Segmente de drum și pod
cel putin 25% din costul total al lucrărilor civile, inclusiv TVA (Dintre aceștia, cel puțin 25% vor trebui în mod obligatoriu să fie din resurse private, adică de la micii agricultori sau întreprinderile agricole beneficiare, în timp ce restul(75%)  poate, dar nu este obligatoriu a fi asigurat prin finanțare publică, adică din bugetul autorităților publice locale (primaria). In cazul când APL nu contribuie la finanțarea obiectului de infrastructură, toată valoarea contribuției urmează a fi achitată de membrii privați ai Grupului-client.
Mai mult decât atât, beneficiarii vor fi responsabili pentru acoperirea cheltuielilor de elaborare a Proiectului de execuție și a serviciilor de supraveghere a autorului de la companii de proiectare/proiectanți licențiați, care vor fi supuse verificării și expertizării de către serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcțiilor. Aceasta este o contribuție suplimentară a beneficiarilor estimată la aproximativ 6% din costul total al investiției.

Se va stabili o reglementare specifică de implementare pentru a asigura cea mai bună sinergie între partea legată de infrastructura de irigare și activitățile subcomponentei 1.1.2 „Gestionarea eficientă a apei în gospodăriile agricole”, planificate pentru a oferi grupurilor selectate de fermieri granturi individuale de 2500 USD de adoptare a  celor mai bune tehnici de gestionare a apei în gospodăriile agricole și implementare tehnologiilor eficiente de irigare. Cererile micilor fermieri pentru granturi individuale de 2500 USD pentru adoptarea celor mai bune tehnici de gestionare eficientă a apei în gospodăriile agricole vor fi depuse pe baza unei cereri separate.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie a denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau in Boxa pentru corespondența,

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa:
office@ucipifad.md sau la tel: 022 223075,
mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură),
079640704 (Ecaterina, Inginer în Irigare pentru Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

Pentru mai multe detalii, accesați linkul:

http://www.ucipifad.md/granturi/apel-concurs-infrastructura-ifad-viii/?fbclid=IwAR3zroOnmPa6NcpP_hS2tNRjXt_TI8uOqHl1Fv69oBqhygpaedGBte4iU-Q
 

GRANTURI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN ZONA RURALĂ. Finanțarea se oferă pentru drumuri și sisteme de irigare

GRANTURI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN ZONA RURALĂ

Finanțarea se oferă pentru drumuri și sisteme de irigare

GRANTURI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN ZONA RURALĂ. Finanțarea se oferă pentru drumuri și sisteme de irigare

loading ...