APROBAREA UE PENTRU ERBICIDUL CU GLIFOSAT EXPIRĂ PE 15 DECEMBRIE 2022. Va fi aceasta prelungită?

01 jun 2022
După o analiză cuprinzătoare a constatărilor științifice, Comitetul pentru Evaluarea Riscurilor (RAC) al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) de la Helsinki a ajuns din nou la concluzia că glifosatul ar trebui clasificat drept „necancerogen”. Cu toate acestea, experții văd erbicidul ca o cauză a leziunilor oculare grave și toxic pentru viața acvatică. Evaluarea a fost similară și în 2017.

Comitetul a evaluat proprietățile periculoase ale glifosatului utilizând criteriile Regulamentului de clasificare, etichetare și ambalare (CLP). Pentru a-și forma opinia, ECHA a luat în considerare o cantitate mare de date științifice și multe sute de comentarii pe care le-au primit în timpul consultărilor.
Potrivit Agenției pentru Produse Chimice, noul aviz al Comitetului pentru Evaluarea Riscurilor este în conformitate cu propunerea celor patru state membre care evaluează în prezent glifosatul: Suedia, Franța, Ungaria și Țările de Jos. ECHA va transmite avizul acceptat Comisiei Europene și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) până la jumătatea lunii august.

Prin urmare, extinderea aprobării este considerată probabilă

EFSA va efectua evaluarea riscului de glifosat, care este de așteptat să fie gata în iulie 2023. UE va analiza concluziile EFSA și raportul de evaluare a reînnoirii pregătit de Suedia, Franța, Ungaria și Țările de Jos. Apoi, va transmite statelor membre un proiect de regulament cu privire la posibilitatea extinderii sau nu a aprobării glifosatului.
Cu toate acestea, aprobarea UE pentru ingredientul activ expiră pe 15 decembrie 2022. După cum a explicat recent Comisia, este probabil să propună o „extindere temporară” a glifosatului către statele membre, pe baza criteriilor actuale de aprobare, pentru a acorda autorităților de testare suficient timp.

Împreună cu Comisia și statele membre, ECHA implementează procedura armonizată de clasificare și etichetare (CLH) pentru substanțele periculoase. Scopul este protejarea sănătății umane și a mediului de cele mai importante pericole. Clasificarea și etichetarea armonizate se concentrează numai pe proprietățile periculoase ale substanței: potențialul său de a provoca efecte nocive.
Comitetul de evaluare a riscurilor este format din oameni de știință numiți de statele membre ale UE și numiți de Consiliul de administrație al ECHA. Comitetul include observatori din diferite organizații ale UE care reprezintă societatea civilă, mediul academic și industria. Împreună, aceștia sunt responsabili pentru producerea de avize științifice care sunt apoi utilizate de Comisia Europeană și de statele membre ale UE.

Sursa: agrarheute.com
 

APROBAREA UE PENTRU ERBICIDUL CU GLIFOSAT EXPIRĂ PE 15 DECEMBRIE 2022. Va fi aceasta prelungită?

APROBAREA UE PENTRU ERBICIDUL CU GLIFOSAT EXPIRĂ PE 15 DECEMBRIE 2022

Va fi aceasta prelungită?

APROBAREA UE PENTRU ERBICIDUL CU GLIFOSAT EXPIRĂ PE 15 DECEMBRIE 2022. Va fi aceasta prelungită?

loading ...