10 ACȚIUNI PENTRU A DEPĂȘI PROVOCAREA SCHIMBĂRII ÎN AGRICULTURA DIN MOLDOVA

05 aug 2022
Următoarele 10 acțiuni sunt necesare de implementat pentru a depăși provocarea schimbării în agricultura din Moldova.
  • Revizuirea structurii/organigramei Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prin crearea unui consiliu consultativ sau comitet consultativ în cadrul MAIA. În majoritatea țărilor unde au fost create astfel de consilii consultative pe lângă Ministerul Agriculturii, actul de guvernare s-a îmbunătățit semnificativ deoarece acest organ de consultanță s-a dovedit a fi o platformă foarte bună de comunicare între factorii de decizie, societatea civilă și producătorii de succes în domeniul agricol despre problemele reale din agricultură care necesită a fi soluționate.
  • Efectuarea rapidă a unui studiu analitic privind situația actuală a nivelului de competitivitate a sectorului agricol. Acest studiu trebuie să includă care sunt problemele/provocările prioritare din sector și totodată care sunt măsurile/recomandările care vor duce la rezolvarea acestor probleme prioritare.
  • Asigurarea securității alimentare prin sporirea capacităților de stocare a cerealelor în sectorul privat de la noi din țară. Din cauza capacităților extrem de reduse de stocare, producătorii agricoli vând producția lor de cereale direct din câmp îndată după recoltare adică atunci când prețul de vânzare este foarte mic. Pentru a asigura securitatea alimentară a țării este nevoie de sporit suplimentar capacitatea de stocare a cerealelor în sectorul privat cu 500. 000 de tone. Aceste stocuri suplimentare urmează a fi construite în baza unui parteneriat public-privat prin intermediul MAIA care va crea condițiile/politicile necesare ca să sprijine sectorul privat să investească, în primă instanță, resursele lor financiare. Pentru construcția noilor stocuri de cereale este nevoie de aproximativ 150-200 de milioane de euro. Această acțiune/măsură va contribui la sporirea competitivității sectorului agricol și va reduce blocajul căilor logistice.
  • Îmbunătățirea nivelului de gestionare și protecție a resurselor de sol și apă. Urgent trebuie să stopăm procesul de salinizare a solului și de scădere a nivelului apelor freatice. La noi în țară, este cea mai mare densitate de iazuri artificiale de pe întreg continentul European! Însă aceste bazine nu au fost curățate de nămol măcar o dată timp de 32 de ani, deși pentru acest scop avem creată o întreprindere de stat. Îmbunătățarea nivelului de conservare și protecție a resurselor noastre naturale de sol și apă poate avea loc doar dacă vom avea colaborare strânsă între sectorul agricol privat, autoritățile locale și factorii de decizie la nivel central. Pentru curățirea acestor bazine este nevoie de un program de investiții în mărime de 350 de milioane de euro, dar care în urma obținerii recoltelor stabile, datorită îmbunătățirilor funciare, se poate recupera în 4-6 ani.Donatorii internaționali sunt gata să ne ajute să implementăm un program complex de reabilitare a bazinelor de acumulare a apei și totodată să extindem suprafața irigabilă utilizând tehnologiile de irigare care folosesc o cantitate mică de apă.
  • Asigurarea securității energetice prin accesul populației la energie electrică și gaze naturale (biogaz) la prețuri accesibile. Pentru asigurarea producerii de biogaz/biocombustibil este nevoie de o investiție totală de aprox. 1 miliard euro. Dar termenul de recuperare a investiției este de 4-5 ani, luând în considerație prețurile actuale la energia electrică și gazele naturale. Pentru realizarea acestei acțiuni este posibil de mobilizat imediat o suprafață de aproximativ 200 000-300 000. Un impact suplimentar ar putea fi crearea locurilor de muncă (cu normă întreagă) bine plătite în zonele rurale pentru tinerii noștri specialiști.
  • Sporirea nivelului de cooperare între domeniul de producere, cercetare și învățământ agricol prin continuarea reformei sistemului de cercetare și învățământ superior agricol. Tehnologia de cultivare a culturilor agricole se dezvoltă rapid la nivel global, iar la noi curricula de studii rămâne aceeași de atâția ani buni. Trebuie să solicităm de la UASM să elaboreze un raport pentru ultimii 5 ani de activitate. Acest raport trebuie să explice de ce numărul de studenți în prezent este atât de mic și care sunt motivele că aptitudinile profesionale ale absolvenților nu corespund cu cerințele pieței muncii. Acum a venit momentul să acordăm toată atenția noastră asupra îmbunătățirii și modernizării procesului de educație și instruire bazat pe cerințele sectorului de producere prin denumirea în primul rând a Universității Tehnice din Moldova în Universitatea Tehnică și Științe ale Vieții în Moldova, care să fie și încadrată în lumea științifică mondială.
  • Simplificarea procedurii de încadrare în câmpul muncii a lucrătorilor din afara țării și legalizarea lucrătorilor străini care sunt deja încadrați în câmpul muncii în țară. Procesul de schimbare a generațiilor în domeniul agricol creează o cerere mare de zilieri. Respectiv, este nevoie de facilitat încadrarea în câmpul muncii a lucrătorilor sezonieri din afara țării. Această situație este o provocare complet nouă pentru țara noastră. Dacă agricultura din țară noastră are în prezent o cerere de aprox. 10.000 lucrători sezonieri străini atunci în 2030 această cerere va ajunge să fie de peste 100.000 lucrători.
  • O coordonare îmbunătățită a asistenței externe oferite țării noastre în domeniul agricol. Un șir de proiecte străine au fost implementate în țara noastră până în prezent, dar care nu întotdeauna au avut un scop nobil și rareori au avut un rezultat ce a atins așteptările majorității populației noastre. Totodată, asistența tehnică și financiară din afara țării acordată sectorului agricol este în continuare binevenită deoarece încă nu au fost rezolvate principalele provocări și probleme din sector. Pentru a putea rezolva aceste probleme, este nevoie ca MAIA să se implice mai mult și mai bine în coordonarea donatorilor străini. Nivelul de dezvoltare economică specific țărilor din Europa centrală va fi atins mai ușor dacă se va îmbunătăți climatul investițional a țării noastre și se va reuși o creștere a investițiilor locale și străine directe în agricultură. Pentru acest lucru, în primul rând, este nevoie ca MAIA să elaboreze o bază de date a tuturor proiectelor străine care au fost implementate și care derulează în prezent în domeniul agriculturii.
  • Îmbunătățirea serviciilor financiare și de asigurare în agricultură. Din necesitatea schimbării sectorului agricol din țara noastră, decurg acțiuni suplimentare necesare de a fi implementare de alte sectoare a economiei naționale. Sectorul bancar trebuie să dezvolte serviciile lor financiare și de asigurare să corespunda cu cerințele din agricultură. Iar la acest capitol băncile noastre comerciale ar putea învăța de la băncile internaționale prin intensificarea colaborării cu băncile din Europa de Vest.
  • Acțiunile prezentate mai sus sunt în concordanță cu politica agricolă comună (PAC) a UE care se află sub presiunea de a fi reformată în mod considerabil și totodată sunt în corespundere cu obiectivele majore actuale în agricultura din țara noastră. Totodată, trebuie să fim realiști în așteptările noastre și să setăm/planificăm obiective realizabile și tangibile în dezvoltarea sectorului agricol din Moldova.
Un material realizat de AGROMEDIA, în parteneriat cu PAVEL COVALI, doctorand în științe ale solului la Universitatea Estoniană de Științe ale Vieții.

10 ACȚIUNI PENTRU A DEPĂȘI PROVOCAREA SCHIMBĂRII ÎN AGRICULTURA DIN MOLDOVA

10 ACȚIUNI PENTRU A DEPĂȘI PROVOCAREA SCHIMBĂRII ÎN AGRICULTURA DIN MOLDOVA

10 ACȚIUNI PENTRU A DEPĂȘI PROVOCAREA SCHIMBĂRII ÎN AGRICULTURA DIN MOLDOVA

loading ...