ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC. Când depunem actele, locuri bugetare?

17 jul 2023
Instituțiile de învățământ profesional tehnic au început de astăzi, 17 iulie 2023, concursul de admitere în învățământul profesional tehnic. În anul curent, elevii pot opta pentru unul dintre cele peste 12.000 de locuri bugetare sau cele circa 8.000 de locuri cu achitarea taxei de studii.
 
Instituțiile au anunțat admiterea pentru: 
 • 8.267 de locuri cu finanțare bugetară și 562 locuri cu achitarea taxei de studii pentru programe de formare profesională în învățământul profesional tehnic secundar (școli profesionale și centre de excelență);
 • 3.940 de locuri cu finanțare bugetară și 7354 locuri cu achitarea taxei de studii pentru programe de formare profesională în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (colegii și centre de excelență).
Din numărul total de locuri bugetare, 1.533 sunt rezervate programelor de învățământ dual. Formarea profesională pentru elevii admiși la aceste programe va fi realizată în baza acordurilor semnate între 27 de instituții de învățământ profesional tehnic și 127 de unități economice.
 
Când se depun actele?
 • pentru programele de învățământ profesional tehnic secundar ( în școli profesionale și centre de excelență):
I etapă: 17.07.23 - 11.08.2023
II etapă: 17.08.23 - 25.08.2023
 • pentru programele de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (colegii și centre de excelență):
I etapă: 17.07.23 - 04.08.2023
II etapă: 10.08.23 - 18.08.2023
 
Dosarul de admitere poate fi depus și online, prin intermediul Sistemului informațional de management în educație în învățământul profesional tehnic. Acesta poate fi accesat pe pagina web.
 
Doritorii de a studia la una din specialitățile cu profil agrar, se pot înscrie la studii în cadrul ȘCOLII DE MESERII NR. 4.

De asemenea, specialități cu profil agrar se regăsesc și în oferta educațională a mai multor Centre de Excelență din țară:
 • COLEGIUL DE ECOLOGIE DIN CHIȘINĂU
 • CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII AGRICOLE DIN ȚAUL
 • CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU
 • COLEGIUL AGROINDUSTRIAL "GHEORGHE RĂDUCAN" DIN SATUL GRINĂUŢI
 • COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI
 • COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÎŞCANI
 • COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SOROCA
 • COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI
 • COLEGUL AGROINDUSTRIAL UNGHENI
Lista specialităților și a meseriilor pentru fiecare instituție în parte o puteți găsi aici:
loading ...