ANSA DIN NOU ÎN ACȚIUNE. Au fost depistate 300 kg de produse alimentare neconforme, cu termenul de valabilitate expirat, dar și abateri la capitolul igienă

12 aug 2022
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prezentat Raportul privind desfășurarea acțiunilor de control în unitățile de comerț în perioada 05-11.08.2022.

În această săptămână, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au efectuat în total 129 controale pentru verificarea respectării prevederilor legislative și au prelevat probe de apă, produse finite, sanitație pentru investigații de laborator.
 
În urma acțiunilor de control, au fost emise 31 prescripții, întocmite 26 procese verbale cu privire la contravenție, eliberate 3 planuri de remediere și suspendată activitatea a 2 unități.

Inspectorii ANSA au dispus restricții de comercializare a produselor alimentare neconforme în cantitate de peste 300 kg.Printre neconformitățile depistate sunt:
 • comercializarea produselor alimentare neconforme;
 • comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat;
 • folosirea de către prestator a produselor ofensive;
 • marcare neconformă;
 • încălcarea regulamentelor sanitare;
 • neafișarea la loc vizibil a informației pentru consumatori;
 • lipsa controlului medical şi instruirii igienice a personalului angajat;
 • nerespectarea trasabilității și vecinătății produselor;
 • lipsa indicatoarelor de prețuri;
 • lipsa meniurilor;
 • echipament de lucru incomplet.

Verificările au vizat operatorii din domeniul alimentar, unitățile de comerț, de alimentație publică și blocurile alimentare ale instituțiilor de învățământ general, azilurilor, centrelor de plasament și spitalelor.
loading ...