APROVIZIONAREA ŞI DISTRIBUIREA INPUTURILOR AGRICOLE DISCUTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚI

24 jan 2022
Autoritățile statului au convocat o ședință privind identificarea impedimentelor în activitățile de import şi distribuire pe teritoriul țării noastre a fertilizanţilor şi produselor de uz fitosanitar (PUF), în contextul crizei regionale și globale.
 
În acest sens, astăzi, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai Legislativului, în comun cu importatorii și distribuitorii PUF, au supus analizei situaţia actuală a producătorilor agricoli autohtoni şi capacitatea acestora de a organiza și gestiona activitatea agricolă în perioada 2022-2023.
 
Părțile au evaluat stocul actual de îngrăşăminte minerale şi a fertilizanţilor, în vederea garantării continuităţii asigurării produselor enunțate pe piața Republicii Moldova. Totodată, participanții la discuții, au lansat idei pentru soluționarea problemelor, inclusiv prin prisma identificării alternativelor de piaţă și posibilității producerii îngrăşămintelor organice autohtone.
 

APROVIZIONAREA ŞI DISTRIBUIREA INPUTURILOR AGRICOLE DISCUTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚI

APROVIZIONAREA ŞI DISTRIBUIREA INPUTURILOR AGRICOLE DISCUTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚI

APROVIZIONAREA ŞI DISTRIBUIREA INPUTURILOR AGRICOLE DISCUTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚI

loading ...